Σύνδεση Αυτής της Συσκευής σε Δίκτυο Πιστοποίησης με τη Χρήση IEEE802.1X

Η συσκευή υποστηρίζει πιστοποίηση IEEE802.1X. Με αυτή τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε ένα δίκτυο, να αρνηθεί τη σύνδεση, εκτός από συγκεκριμένους Η/Υ.

  • Ρύθμιση Χρησιμοποιώντας PEAP

    Ο έλεγχος ταυτότητας EAP πρέπει να εκτελεστεί αφού η σύνδεση του Η/Υ είναι επικυρωμένη ενεργοποιώντας το IEEE802.1X. Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να ρυθμίσετε το PEAP, που είναι ένα είδος ελέγχου ταυτότητας EAP. Πρέπει να συνδεθείτε ως διαχειριστής για να ολοκληρώσετε αυτή τη ρύθμιση.

  • Ρύθμιση Χρησιμοποιώντας EAP-TLS

    Ο έλεγχος ταυτότητας EAP πρέπει να εκτελεστεί αφού η σύνδεση του Η/Υ είναι επικυρωμένη ενεργοποιώντας το IEEE802.1X. Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να ρυθμίσετε το EAP-TLS, που είναι ένα είδος ελέγχου ταυτότητας EAP. Πρέπει να συνδεθείτε ως διαχειριστής για να ολοκληρώσετε αυτή τη ρύθμιση.