Ρύθμιση Χρησιμοποιώντας EAP-TLS

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει την ταυτοποίηση χρήστη IEEE802.1X.

Ρυθμίστε τη συσκευή και τον Η/Υ πριν ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία.

Σχετικά με την αρχική ρύθμιση και τη διεύθυνση IP

Εύκολη διαμόρφωση

 1. Ανοίξτε την Ιστοσελίδα Αυτής της Συσκευής

 2. Συνδεθείτε ως διαχειριστής.

 3. Επιλέξτε [Διαμόρφωση Διαχειριστή].

 4. Επιλέξτε [Network] > [IEEE802.1X].

 5. Επιλέξτε [Enable] για το [IEEE802.1X].

 6. Επιλέξτε [EAP-TLS] για το [EAP Type].

 7. Εισάγετε ένα όνομα χρήστη στο [EAP User].

 8. Επιλέξτε [Do not use SSL/TLS Certificate for EAP authentication], και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Import].

 9. Εισαγάγετε το όνομα αρχείου του πιστοποιητικού.

  Μπορείτε να εισαγάγετε μόνο ένα αρχείο PKCS#12.

 10. Εισάγετε τον κωδικό του πιστοποιητικού και έπειτα κάνετε κλικ στο [OK].

 11. Επιλέξτε [Authenticate Server] και έπειτα κάνετε κλικ στο [Import].

 12. Εισάγετε το όνομα αρχείου του πιστοποιητικού CA, και έπειτα κάντε κλικ στο [OK].

  Καθορίστε το πιστοποιητικό που εκδόθηκε από την αρχή έκδοσης πιστοποιητικών που έλαβε ο διακομιστής RADIUS. Μπορείτε να εισάγετε ένα αρχείο PEM, DER, και PKCS# 7.

 13. Κάντε κλικ στο [Submit].

  Οι νέες ρυθμίσεις εφαρμόζονται όταν η λειτουργία δικτύου αυτής της συσκευής κάνει επανεκκίνηση.

 14. Απενεργοποιήστε τη συσκευή αφού αυτή η συσκευή μπει σε σύνδεση.

 15. Συνδέστε το καλώδιο LAN στην υποδοχή διασύνδεσης δικτύου.

 16. Συνδέστε το καλώδιο LAN στη θύρα εξουσιοδότησης ενός διακόπτη εξουσιοδότησης.

 17. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

 18. Ρυθμίστε αυτή τη συσκευή.