Ανοίξτε την ιστοσελίδα αυτής της συσκευής

Σχετικά με το λειτουργικό περιβάλλον

Υπόμνημα

 • Ορίστε τη ρύθμιση ασφαλείας για την ιστοσελίδα στο μεσαίο επίπεδο ή ενεργοποιήστε cookie.

 • Για να μπείτε στο μενού [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)], απαιτείται ο κωδικός πρόσβασης διαχειριστή.

 • Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής στην ιστοσελίδα, θα πρέπει να συνδεθείτε ως διαχειριστής της συσκευής.

Η περιγραφή χρησιμοποιεί το ακόλουθο περιβάλλον ως παράδειγμα.

 • Όνομα συσκευής: MC873

 • Διεύθυνση IP αυτής της συσκευής: 192.168.0.2

 1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού.

 2. Πληκτρολογήστε "http://(Τη διεύθυνση IP αυτής της συσκευής)" στη γραμμή διευθύνσεων, και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο <Εισαγωγή>.

  Σχετικά με τη διεύθυνση IP αυτής της συσκευής, ανατρέξτε στο "Έλεγχος των πληροφοριών της συσκευής".

  Σημείωση

  Εάν η διεύθυνση IP περιλαμβάνει μια τιμή με ένα ή δύο ψηφία, μην εισάγετε "0" πριν από την τιμή. Οι επικοινωνίες μπορεί να μην εκτελεστούν σωστά.

  • Ένα παράδειγμα μιας σωστής εισαγωγής: http://192.168.0.2/

  • Ένα παράδειγμα μιας λανθασμένης εισαγωγής: http://192.168.000.002/