Αποστολή διαδικτυακού φαξ (Διαδικασία)

 1. Πατήστε [Φαξ/Διαδικτυακό Φαξ] ή το κουμπί (ΦΑΞ).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Πατήστε [Διαδικτυακό Φαξ].

 4. Ελέγξτε ότι το [Προς] έχει επιλεγεί.

  Για να επιλέξετε [Cc] ή [Bcc], πατήστε [Προς] αρκετές φορές.

 5. Ρυθμίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης εάν απαιτείται.

  Υπόμνημα

  Αν πατήσετε (ΈΝΑΡΞΗ) χωρίς να αλλάξετε τίτοτα, εφαρμόζονται οι ακόλουθες (εργοστασιακά προεπιλεγμένες) ρυθμίσεις για σάρωση και αποστολή εγγράφου.

  • [Μέγεθος σάρωσης]: Αυτόματο

  • [Ανάλυση]: Κανονική

  • [Πυκνότητα]: 0

  Σάρωση Πολλαπλών Εγγράφων Συνεχώς (Συνεχής Σάρωση)

  Προσαρμογή της Πυκνότητας (Πυκνότητα)

  Προσδιορισμός ανάλυσης σάρωσης (Ανάλυση)

  Ρύθμιση Σάρωσης για Αποστολή

  Υπόμνημα

  Για να δείτε μια εικόνα προεπισκόπησης, πατήστε [Preview (Προεπισκόπηση)] στην καρτέλα [Advanced (Για προχωρημένους)] για να το ορίσετε σε [ON (Ενεργοποίηση)].

 6. Πατήστε (ΕΝΑΡΞΗ).