Προσδιορισμός ανάλυσης σάρωσης (Ανάλυση)

Μπορείτε να επιλέξετε την ποιότητα εικόνας κατά την ανάγνωση ενός εγγράφου.

  1. Πατήστε [Φαξ/Διαδικτυακό Φαξ] ή το κουμπί (ΦΑΞ).

  2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

  3. Πατήστε [Διαδικτυακό Φαξ].

  4. Πατήστε [Ανάλυση] στην καρτέλα [Ρυθμίσεις Εικόνας].

  5. Επιλέξτε μία ανάλυση.

    Υπόμνημα

    Αν επιλέξετε [Φωτογραφία], απαιτείται πολύς χρόνος για τη σάρωση ενός εγγράφου.

  6. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).