Προσαρμογή της Πυκνότητας (Πυκνότητα)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την πυκνότητα σε εφτά επίπεδα.

 1. Πατήστε [Φαξ/Διαδικτυακό Φαξ] ή το κουμπί (ΦΑΞ).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Πατήστε [Διαδικτυακό Φαξ].

 4. Πατήστε [Πυκνότητα] στην καρτέλα [Ρυθμίσεις Εικόνας].

 5. Επιλέξτε πυκνότητα.

  Υπόμνημα

  • Εναλλακτικά, μπορείτε να ορίσετε αυτή τη ρύθμιση από τις [Ρυθμίσεις Λειτουργίας].

  • Το [0] είναι η κανονική τιμή. Για να αυξηθεί η πυκνότητα, επιλέξτε [+1], [+2] ή [+3] (σκοτεινότερη). Για να μειωθεί η πυκνότητα, επιλέξτε [-1], [-2], ή [-3] (φωτεινότερη).

 6. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).