Σάρωση Πολλαπλών Εγγράφων Συνεχώς (Συνεχής Σάρωση)

Μπορείτε να σαρώσετε ένα έγγραφο αποστολής φαξ από το ADF και την επιφάνεια σάρωσης. Για παράδειγμα, μπορείτε να στείλετε ένα έγγραφο και ένα μέρος ενός βιβλίου ως ενιαία εργασία φαξ.

 1. Πατήστε [Φαξ/Διαδικτυακό Φαξ] ή το κουμπί (ΦΑΞ).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Πατήστε [Διαδικτυακό Φαξ].

 4. Επιλέξτε την καρτέλα [Για προχωρημένους].

 5. Πατήστε [Συνεχής Σάρωση].

  Η [Συνεχής Σάρωση] έχει οριστεί σε [Ενεργοποιημένη].

  Υπόμνημα

  Πατώντας [Συνεχής Σάρωση] γίνεται εναλλαγή μεταξύ [ON] και [OFF].

 6. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ) για να ξεκινήσει η σάρωση του πρώτου εγγράφου.

 7. Όταν εμφανίζεται το [Παρακαλώ τοποθετήστε το επόμενο έγγραφο], τοποθετήστε το επόμενο έγγραφο.

 8. Πατήστε [Εκκίνηση Σάρωσης].

 9. Επαναλάβετε τα βήματα 8 και 9 για κάθε μετάδοση εγγράφου φαξ, εάν είναι απαραίτητο.

 10. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση όλων των συνόλων των εγγράφων, πατήστε το πλήκτρο [Ολοκλήρωση Σάρωσης].