Λήψη Διαδικτυακού Φαξ

Ένα ληφθέν διαδικτυακό φαξ εκτυπώνεται αυτόματα.

Για να λάβετε φαξ Διαδικτύου, θα πρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις λήψης e-mail εκ των προτέρων.

Πριν τη χρήση σάρωσης σε e-mail

Αν θέλετε να προωθήσετε ένα φαξ Διαδικτύου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης παραλαβής.

Προώθηση Ληφθέντων Δεδομένων Εγγράφου σε Προορισμού E-mail ή σε Κοινόχρηστο Φάκελο (Αυτόματη Παράδοση)

Υπόμνημα

Μπορείτε να εναλλάξετε προορισμούς εξόδου για εκτυπώσεις συνημμένων αρχείων από [E-mail/Φαξ] του [Δίσκος εξόδου].

Ρύθμιση δίσκου εξόδου