Προώθηση Ληφθέντων Δεδομένων Εγγράφου σε Προορισμού E-mail ή σε Κοινόχρηστο Φάκελο (Αυτόματη Παράδοση)

Αυτή η ενότητα περιγράφει τη λειτουργία αυτόματης παράδοσης και πώς να την ρυθμίσετε.

Η λειτουργία αυτόματης παράδοσης προωθεί αυτόματα τα ληφθέντα δεδομένα σε καθορισμένους προορισμούς. Μπορείτε να καθορίσετε μέχρι πέντε διευθύνσεις e-mail και ένα φάκελο δικτύου ως προορισμούς.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για τα ληφθέντα φαξ, Διαδικτυακά φαξ, και συνημμένα αρχεία e-mail. Τα δεδομένα προωθούνται ως αρχεία PDF ή TIFF, ανάλογα με τη μορφή αρχείου των ληφθέντων δεδομένων.

Μπορείτε να καταχωρήσετε μέχρι 100 σετ προορισμών προώθησης για τη λειτουργία αυτόματης παράδοσης.

Σημείωση

Η λειτουργία αυτόματης παράδοσης δεν είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες λειτουργίες.

 • Λήψη με τη χρήση εμπιστευτικής επικοινωνίας Fcode

 • Λήψη φαξ με χρήση ασφαλούς λήψης

 1. Ανοίξτε την Ιστοσελίδα Αυτής της Συσκευής

 2. Συνδεθείτε ως διαχειριστής.

 3. Επιλέξτε [Transmission Settings].

  Πρέπει να ορίσετε έναν διακομιστή εκ των προτέρων.

  Ρύθμιση του πρωτοκόλλου λήψης

 4. Κάντε κλικ στο [New] στη σελίδα [Automated Delivery Setup].

 5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα στο [Automated Delivery].

 6. Επιλέξτε [ON] για [Automated Delivery].

 7. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ενός απαιτούμενου στοιχείου για το [Πεδίο Αναζήτησης].

 8. Επιλέξτε [OFF] για [OFF].

  Για να εκτυπώσετε τα δεδομένα που ελήφθησαν, επιλέξτε [ON].

 9. Κάντε κλικ στο [Edit] στο [Deliver To].

 10. Εισάγετε μια διεύθυνση e-mail προορισμού, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Add].

 11. Ελέγξτε ότι η διεύθυνση που έχει εισαχθεί εμφανίζεται στο [Λίστα Διευθύνσεων], και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [OK].

 12. Κάντε κλικ στο [Edit] στο [Deliver to].

  Για να καθορίσετε ένα φάκελο δικτύου, καταχωρήστε έναν προορισμό (προφίλ) εκ των προτέρων.

  Πριν τη χρήση σάρωσης σε κοινόχρηστο φάκελο

 13. Επιλέξτε έναν προορισμό από τη [Profile List] και μετά κάντε κλικ στο [ΟΚ].

 14. Κάντε κλικ στο [Submit].

Υπόμνημα

 • Εάν είναι ενεργοποιημένη η [Forwarding Setting], τα ληφθέντα φαξ δεν παραδίδονται αυτόματα με αυτή τη λειτουργία.

 • Ένα ληφθέν φαξ παραδίδεται ως αρχείο PDF.

 • Εάν ένα ληφθέν συνημμένο αρχείο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι αρχείπ PDF, JPEG, ή TIFF, το αρχείο δεν προωθείται.

 • Το σώμα κειμένου των ληφθέντων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν μπορεί να προωθηθεί.

 • Το μέγεθος των δεδομένων που μπορεί να χειριστεί αυτή η λειτουργία είναι περιορισμένο.

 • Εάν ο χώρος της κάρτας μνήμης της συσκευής δεν είναι επαρκής για αποθήκευση ληφθέντων φαξ, Διαδικτυακών φαξ ή συνημμένα αρχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η μετάδοση δεδομένων δεν παραδίδεται αυτόματα.