Ρύθμιση Ασφαλούς Λήψης

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 4. Πατήστε [Διαμόρφωση Φαξ].

 5. Πατήστε [Λειτουργία Ασφάλειας].

 6. Πατήστε [Ασφαλής Λήψη].

 7. Πατήστε [Setting (Ρύθμιση)].

 8. Εισάγετε έναν 4ψήφιο αριθμό χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο, και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Σημείωση

  Κατά την προεπισκόπηση ή εκτύπωση ληφθέντων φαξ, θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε σε αυτό το βήμα. Εάν πατήσετε [OK (ΟΚ)] χωρίς να εισάγετε κωδικό πρόσβασης, η προεπισκόπηση και η εκτύπωση μπορούν να γίνουν χωρίς την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης.

  Υπόμνημα

  Για να απενεργοποιήσετε την ασφαλή λήψη, πατήστε [Setting (Ρύθμιση)] και μετά πατήστε [OFF (Απενεργοποίηση)] στο βήμα 7.

Εκτυπώστε μια εικόνα που έχετε λάβει με φαξ και αποθηκεύσει στη μνήμη.

Ελέγξτε ότι η λυχνία [Δεδομένα στην Μνήμη] ανάβει.

Εάν το λαμπάκι είναι κλειστό, δεν υπάρχουν εικόνες που λήφθηκαν με φακ και αποθηκεύτηκαν στη μνήμη.

Σημείωση

Η λειτουργία ασφαλούς λήψης δεν είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες λειτουργίες.

 • Απόρρητη λήψη Fcode

 • Λήψη καταμέτρησης Fcode

 • Μη αυτόματη λήψη (περιλαμβάνει τη λήψη φαξ μετά την κλήση σε έναν απομακρυσμένο αριθμό τηλεφωνικού κέντρου)

 • Λήψη διαδικτυακού φαξ

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Store Document Settings (Αποθήκευση ρυθμίσεων εγγράφου)].

 3. Πατήστε [Ληφθέντα Έγγραφα].

 4. Αν έχει οριστεί ένας κωδικός, εισάγετε τον κωδικό 4 ψηφίων.

  Μια λίστα των ληφθέντων εγγράφων εμφανίζεται.

 5. Πατήστε [Εκτύπωση Όλων] για να εκτυπώσετε όλα τα ληφθέντα έγγραφα ή [Εκτύπωση] για να εκτυπώσετε ένα συγκεκριμένο έγγραφο.

  • Για να διαγράψετε όλα τα ληφθέντα έγγραφα, πατήστε [Διαγραφή Όλων].

  • Για να κάνετε προεπισκόπηση των ληφθέντων εγγράφων ξεχωριστά, πατήστε [Προεπισκόπηση] για το έγγραφο που θέλετε να δείτε.

  • Για να διαγράψετε ληφθέντα έγγραφα ένα προς ένα, πατήστε [delete (διαγραφή)] για κάθε έγγραφο προς διαγραφή.

 6. Πατήστε το [Πίσω] μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.

  Υπόμνημα

  • Αν έχετε ορίσει [Ναι] για τη [Διαγραφή Μετά την Εκτύπωση], το ληφθέν έγγραφο θα διαγράφεται μετά την εκτύπωσή του.

  • Αν έχετε ορίσει [Όχι] για τη [Διαγραφή Μετά την Εκτύπωση], το ληφθέν έγγραφο θα παραμένει μετά την εκτύπωσή του.