Αποθήκευση Δεδομένων Αποστολής και Λήψης (Αποθήκευση Δεδομένων Μετάδοσης)

Αυτή η ενότητα περιγράφει τη λειτουργία αποθήκευσης δεδομένων αποστολής και πώς να την ρυθμίσετε.

Η λειτουργία αποθήκευσης δεδομένων μετάδοσης αυτόματα αποθηκεύει απεσταλμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Διαδικτυακό Φαξ,Διακομιστής Φαξ), ληφθέντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Διαδικτυακό φαξ), απεσταλμένα φαξ, και ληφθέντα φαξ σε έναν καθορισμένο φάκελο δικτύου. Για τα απεσταλμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μόνο τα συνημμένα αρχεία αποθηκεύονται. Μπορείτε να καθορίσετε μόνο έναν φάκελο για κάθε ρύθμιση. αλλά μπορείτε να καθορίσετε προορισμούς αποθήκευσης για απεσταλμένα και ληφθέντα δεδομένα αντίστοιχα.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται ως αρχεία PDF ή TIFF, ανάλογα με τη μορφή αρχείου των δεδομένων πηγής.

Σημείωση

Η λειτουργία αποθήκευσης δεδομένων μετάδοσης δεν είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες λειτουργίες.

 • Μετάδοση σε πραγματικό χρόνο

 • Μετάδοση ανίχνευσης με τη χρήση επικοινωνίας πίνακα ανακοινώσεων Fcode

 • Λήψη με τη χρήση εμπιστευτικής επικοινωνίας Fcode

 • Ασφαλής λήψη

 1. Ανοίξτε την Ιστοσελίδα Αυτής της Συσκευής

 2. Συνδεθείτε ως διαχειριστής.

 3. Επιλέξτε [Transmission Settings].

  Πρέπει να ορίσετε έναν διακομιστή εκ των προτέρων.

  Πριν τη χρήση σάρωσης σε e-mail

 4. Επιλέξτε [Transmission Settings].

 5. Επιλέξτε μία κατηγορία δεδομένων προς αποθήκευση, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Edit].

 6. Επιλέξτε το [ΟΝ].

  Υπόμνημα

  Τα στοχεία στην οθόνη εξαρτώνται από την επιλεγμένη κατηγορία.

 7. Κάντε κλικ στο [Select Profile List].

  Καταχωρήστε ένα προφίλ εκ των προτέρων.

  Πριν τη χρήση σάρωσης σε κοινόχρηστο φάκελο

 8. Επιλέξτε έναν προορισμό αποθήκευσης δεδομένων από τη [Profile List] και μετά κάντε κλικ στο [ΟΚ].

 9. Κάντε κλικ στο [Submit].

Υπόμνημα

 • Επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 9 μέχρι να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση όλων των κατηγοριών δεδομένων προς αποθήκευση.

 • Ένα απεσταλμένο ή ληφθέν φαξ αποθηκεύεται ως αρχείο PDF.

 • Εάν ένα ληφθέν συνημμένο αρχείο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι αρχείο PDF, JPEG, ή TIFF, το αρχείο δεν αποθηκεύεται.

 • Το σώμα κειμένου ενός e-mail δεν μπορεί να αποθηκευτεί.

 • Το μέγεθος των δεδομένων που μπορεί να χειριστεί αυτή η λειτουργία είναι περιορισμένο.

 • Εάν ο χώρος μνήμης της συσκευής είναι ανεπαρκής για να αποθηκεύσετε τα ληφθέντα και απεσταλμένα φαξ, τα Διαδικτυακά φαξ ή τα συνημμένα αρχεία e-mail, τα δεδομένα αποστολής δεν αποθηκεύονται.