Ειδοποίηση λήψης φαξ

Αυτή η λειτουργία στέλνει ένα e-mail για ειδοποίηση λήψης φαξ. Μπορείτε να ορίσετε έως πέντε διευθύνσεις στις οποίες αποστέλλονται μηνύματα e-mail.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να ορίσετε το διακομιστή αλληλογραφίας σας εκ των προτέρων.

 1. Ανοίξτε την ιστοσελίδα αυτής της συσκευής.

  Πώς να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα

  Έλεγχος ή αλλαγή των ρυθμίσεων αυτής της συσκευής από υπολογιστή

 2. Συνδεθείτε ως διαχειριστής.

 3. Επιλέξτε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 4. Επιλέξτε [Network (Δίκτυο)] > [E-mail (E-mail)] > [Fax Reception Notification Settings (Ρυθμίσεις ειδοποίησης λήψης φαξ)].

 5. Επιλέξτε [Enable (Ενεργοποίηση)] από την καρτέλα [Fax Reception Notification (Ειδοποίηση λήψης φαξ)].

 6. Εισάγετε μια διεύθυνση e-mail ώστε να λάβετε μια ειδοποίηση στο πεδίο [Address (Διεύθυνση)].

 7. Κάντε κλικ στο [Submit (Υποβολή)].