Εισαγωγή Χαρακτήρων

Όταν χρειάζεται να εισάγετε χαρακτήρες ενώ ρυθμίζετε ένα στοιχείο, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη εισαγωγής.

Μπορείτε να εισάγετε κεφαλαία και πεζά αλφάβητα, αριθμούς και σύμβολα.

Σχετικά με την οθόνη εισαγωγής

Ο αριθμός των πλήκτρων στην οθόνη εισαγωγής διαφέρει ανάλογα με την εισαγωγή.

Στοιχείο

Περιγραφή

1

πεδίο εισαγωγής κειμένου

Εμφανίζει τους χαρακτήρες που έχετε εισάγει.

2

Ο αριθμός των χαρακτήρων που έχουν εισαχθεί/ο μέγιστος αριθμός των χαρακτήρων που μπορούν να εισαχθούν

Δείχνει το μέγιστο αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να εισαχθούν και τον αριθμό των χαρακτήρων που έχουν εισαχθεί.

3

Πίσω διάστημα

Διαγράφει ένα χαρακτήρα αμέσως πριν από τον κέρσορα.

4

Πίνακας Χαρακτήρων

Εισάγει Χαρακτήρες.

Ο τύπος χαρακτήρα εναλλάσσεται ανάλογα με τη λειτουργία εισαγωγής.

5

Πλήκτρο επιστροφής

Βάζει μία κενή σειρά. Αυτό το πλήκτρο εμφανίζεται όταν εισάγετε κείμενο σώαμτος ενός Ε_mail.

6

Αριστερό πλήκτρο/δεξί πλήκτρο/πάνω πλήκτρο/κάτω πλήκτρο

Μετακινεί τον κέρσορα προς τα αριστερά, δεξιά, πάνω, ή κάτω.

7

Capital Lock

Εναλλάσσει μεταξύ των κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων.

8

Πλήκτρο λειτουργίας εισαγωγής

Αλλάζει τον τρόπο εισαγωγής (τύποι χαρακτήρων) για την εισαγωγή κειμένου.

Εισαγωγή χαρακτήρων

 1. Πατήστε την οθόνη αφής.

 2. Όταν η καταχώριση έχει ολοκληρωθεί, πατήστε το [OK] ή το [Επόμενο].

Υπόμνημα

Για να εισάγετε ένα διακριτικό σήμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα πλήκτρο χαρακτήρα με το [...] να εμφανίζεται. Όταν εμφανιστεί ένα διακριτικό σήμα, πατήστε τον χαρακτήρα που θέλετε να εισάγετε.

Η παρακάτω οθόνη δείχνει μία εικόνα όταν κρατάτε πατημένο το πλήκτρο "a".

Εναλλαγή της λειτουργία εισαγωγής (Αριθμοί Αλφαβητικοί χαρακτήρες)

 1. Πατήστε το πλήκτρο [Άλφα] ή [Σύμβολο].

Υπόμνημα

Το [RU] ίσως εμφανίζεται στην περίπτωση των ρωσικών, και το [EL] στην περίπτωση των ελληνικών. Σε περίπτωση άλλων γλωσσών, ίσως εμφανιστούν μόνο το [Αλφάβητο] και το [Σύμβολο].

Εναλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής (Κεφαλαία Πεζά γράμματα)

 1. Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε μεταξύ των κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων.

Διαγραφή ενός εισαγμένου χαρακτήρα

 1. Χρησιμοποιήστε το κουμπί πίσω διαστήματος (προσωρινή ονομασία) στην οθόνη αφής ή το Κουμπί (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ).

  O χαρακτήρας πριν από τον κέρσορα () διαγράφεται.

  Υπόμνημα

  Πατήστε [leftward], [Rightward], [upward], ή [downward] για να μετακινήσετε τον κέρσορα () προς τον χαρακτήρα δίπλα στο χαρακτήρα για διαγραφή.

Μπορείτε να εισάγετε τους αριθμούς που δείχνει το κάθε πλήκτρο.

Σημείωση

Είναι αδύνατον να εισαχθεί η αλφάβητος.

Παρακαλούμε εισάγετε την αλφάβητο από τον πίνακα αφής.

Διαγραφή ενός Εισαγόμενου Χαρακτήρα

Για να διαγράψετε τον χαρακτήρα στα αριστερά του κέρσορα, πατήστε το κουμπί (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ).

Για να διαγράψετε χαρακτήρες που εισάγατε στη σειρά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ).