Διαγραφή Σκιών Άκρων Κατά Την Αποστολή (Διαγραφή Άκρων)

Μια μαύρη σκιά μπορεί να σαρωθεί γύρω από τις άκρες του σαρωμένου εγγράφου. Η λειτουργία διαγραφής άκρων σας επιτρέπει να διαγράψετε τη μαύρη σκιά ..

Υπόμνημα

 • Η [Διαγραφή Άκρων] είναι εργοστασιακά ρυθμισμένη στο [OFF].

 • Η προεπιλεγμένη τιμή του πλάτους των άκρων προς διαγραφή μπορεί να αλλάξει από το [Διαμόρφωση Διαχειριστή] > [Διαμόρφωση Φαξ] > [Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις] > [Διαγραφή άκρων] > [ON]> [Πλάτος].

 1. Πατήστε [Φαξ/Διαδικτυακό Φαξ] ή το κουμπί (ΦΑΞ).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Πατήστε [ΦΑΞ].

 4. Πατήστε [Διαγραφή Άκρων] στην καρτέλα [Για Προχωρημένους].

 5. Εισάγετε μια τιμή από 2 έως 50 mm (0,1 έως 2,0 ίντσες) στο [Width (Πλάτος)] χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο ή πατώντας στον πίνακα αφής, και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Υπόμνημα

  Αν πατήσετε το πλήκτρο [Ακύρωση], η οθόνη επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

 6. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).