Σάρωση ενός Εγγράφου Διπλής Όψης (Σάρωση Διπλής Όψης)

Μπορείτε να στείλετε ένα έγγραφο διπλής όψης με φαξ με το ADF.

Σημείωση

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιφάνεια σάρωσης για αυτήν την λειτουργία.

  1. Πατήστε [Φαξ/Διαδικτυακό Φαξ] ή το κουμπί (ΦΑΞ).

  2. Τοποθετήστε ένα έγγραφο στο ADF.

  3. Πατήστε [ΦΑΞ].

  4. Πατήστε [Σάρωση Διπλής Όψης] στην καρτέλα [Για Προχωρημένους].

  5. Επιλέξτε μία ρύθμιση.

    Μπορείτε να καθορίσετε [Δέσιμο Μακριάς Άκρης] ή [Δέσιμο Στενής Άκρης].

  6. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).