Αλλαγή του Ονόματος Αποστολέα Που Είναι Τυπωμένο Στα Φαξ

Το [ΤΤΙ] είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή εργοστασίου, με αποτέλεσμα το όνομα που έχετε καθορίσει με [ID Αποστολέα] να εκτυπωθεί στα φαξ ως [Προκαθορισμένο ΤΤΙ]. Για να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε όνομα αποστολέα (εντολέα), εκτός από [Προκαθορισμένο ΤΤΙ], ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

 1. Πατήστε [Φαξ/Διαδικτυακό Φαξ] ή το κουμπί (ΦΑΞ).

 2. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

 3. Πατήστε [ΦΑΞ].

 4. Πατήστε [Λειτ/γία επικοινωνίας] στην καρτέλα [Για Προχωρημένους].

 5. Πατήστε [Επιλογή ΤΤΙ].

  Για να αλλάξετε έναν εντολέα, πρέπει να καταχωρήσετε το όνομα αποστολέα (εντολέα) εκ των προτέρων.

  Καταχώρηση του ονόματος αποστολέα (Εντολέας)

 6. Επιλέξτε ένα όνομα εντολέα.

 7. Αλλάξτε άλλες ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).