Διαμόρφωση φαξ

Στοιχείο

Εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση

Περιγραφή

Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις

Ανάλυση

Κανονικό

Ορίζει την προεπιλεγμένη ποιότητα εικόνας.

Αφαίρεση φόντου

Αυτόματο

Ορίζει την προεπιλεγμένη ρύθμιση αφαίρεσης φόντου.

Πυκνότητα

0

Ρυθμίζει την προεπιλεγμένη πυκνότητα για σάρωση.

Μέγεθος σάρωσης

Αυτόματο

Ορίζει το προεπιλεγμένο μέγεθος σάρωσης.

Συνεχόμενη σάρωση(Επιφάνεια σάρωσης)

OFF

Ορίζει εάν θα χρησιμοποιείται η Συνεχής Σάρωση.

Συνεχής Σάρωση(ADF)

OFF

Προεπισκόπηση

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Ορίζει την εικόνα προεπισκόπησης της εικόνας που αποστέλλεται.

Διαγραφή Άκρων

Ρύθμιση

OFF

Ορίζει αν θα διαγραφεί η σκιά που δημιουργείται στην άκρη στην εικόνα σάρωσης Φαξ.

Πλάτος

2 mm (0.1 ίντσες)

Ορίζει ένα εύρος διαγραφής που δημιουργείται στην εικόνα σάρωσης Φαξ.

TTI

ON

Ορίζει εάν θα προστεθεί το όνομα αποστολέα στην επικεφαλίδα του σταλμένου φαξ από προεπιλογή.

Αναφορά επιβεβαίωσης μετάδοσης

OFF ή ΟΝ

Ρυθμίζει αν εκτυπώνονται αυτόματα τα αποτελέσματα αποστολής από προεπιλογή.

Αποστολή Tx μέσω Μνήμης

ON

Ορίζει εάν θα χρησιμοποιείται μετάδοση μέσω μνήμης (ΟΝ) ή μετάδοση σε πραγματικό χρόνο (OFF) από προεπιλογή.

Ρύθμιση Συντομεύσεων

01: Μη αυτόματη κλήση

02: Ταχεία Κλήση

03: Κατάλογος Ομάδων

04: Επανάκληση

05: Απαγκίστρωση

06: Ανάλυση

Ορίζει το πλήκτρο συντόμευσης για την καρτέλα [Φαξ].

Θυρίδα Fcode

Επεξεργασία / Καταχώρηση

Εμπιστευτικός Πίνακας

Όνομα θυρίδας

(ΜΗΔΕΝΙΚΟ)

Ορίζει το όνομα για τις εμπιστευτικές θυρίδες. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 16 χαρακτήρες.

Υπο-Διεύθυνση

(ΜΗΔΕΝΙΚΟ)

Ορίζει τις υπο-διευθύνσεις για την εμπιστευτική θυρίδα. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 20 χαρακτήρες.

Κωδικός

(ΜΗΔΕΝ)

Ορίζει τον κωδικό για εμπιστευτική θυρίδα. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως 20 χαρακτήρες.

Χρόνος κράτησης

0

Ορίζει τον χρόνο κράτησης για την εμπιστευτική θυρίδα.

Διαθέσιμο εύρος: 0 έως 31 μέρες

Κωδικός I.D.

(ΜΗΔΕΝΙΚΟ)

Ορίζει τον κωδικό για την εμπιστευτική θυρίδα. Καταχωρήστε έναν 4-ψήφιο νουμερικό αριθμό μόνο.

Πίνακας Ανακοινώσεων

Όνομα θυρίδας

(ΜΗΔΕΝΙΚΟ)

Ορίζει ένα όνομα θυρίδας ανακοινώσεων. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 16 χαρακτήρες.

Υπο-Διεύθυνση

(ΜΗΔΕΝΙΚΟ)

Ορίζει την υποδιεύθυνση για την θυρίδα ανακοινώσεων. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 20 χαρακτήρες.

Κωδικός

(ΜΗΔΕΝ)

Ορίζει τον κωδικό για πλαίσιο πίνακα ανακοινώσεων. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως 20 χαρακτήρες.

Διαγραφή

Διαγράφει μία θυρίδα Fcode.

Λειτουργία Ασφαλείας

Έλεγχος ID αποστολής Tx

OFF

Ορίζει αν θα χρησιμοποιηθεί η μετάδοση με έλεγχο ID.

Προορισμός Αποστολής

ON

Ορίζει εάν θα εμφανίζει τον αριθμό προορισμού αποστολής πριν ξεκινήσει η μετάδοση.

Επιβεβαίωση Κλήσης

OFF

Ορίζει εάν θα επανεισάγεται ο αριθμός του φαξ προορισμού αποστολής πριν την αποστολή του φαξ.

Μη αυτόματη εισαγωγή

Ενεργοποίηση

Ορίζει άδεια μη αυτόματης εισαγωγής.

Ασφαλής λήψη

Ρύθμιση

OFF

Ρυθμίζει εάν αποθηκευτεί ένα ληφθέν φαξ στη μνήμη αυτής της συσκευής χωρίς να το εκτυπώσετε αμέσως.

Κωδικός

(ΜΗΔΕΝΙΚΟ)

Ορίζει τον κωδικό που εισάγεται όταν εκτυπώνετε μια ληφθείσα εικόνα φαξ που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη αυτής της συσκευής.

Διαγραφή μετά την εκτύπωση

Ναι

Ορίζει εάν θα διαγραφεί μία εικόνα φαξ μετά την εκτύπωση.

Άλλες Ρυθμίσεις

Προεπιλεγμένη λειτουργία

Κανονικό

Ορίζει την προεπιλεγμένη οθόνη του φαξ.

Προσπάθειες επανάκλησης

2 φορές

Ορίζει τον αριθμό των προσπαθειών επανάκλησης.

Διαθέσιμο εύρος: 0 έως 9 φορές

Μεσοδιάστημα Επανάκλησης

1 λεπτά

Ορίζει το χρόνο μεταξύ των προσπαθειών επανάκλησης.

Διαθέσιμο εύρος: 0 έως 5 λεπτά

Εμπλοκή Άχρηστων Φαξ

Ρύθμιση

OFF

Ορίζει την λειτουργία Φραγής Ανεπιθύμητων Φαξ.

Καταχωρημένη λίστα

Καταχώρηση / Επεξεργασία

(ΜΗΔΕΝΙΚΟ)

Καταχωρήστε / Επεξεργαστείτε διευθύνσεις για μπλοκάρισμα άχρηστων φαξ.

Εμφάνιση κατάστασης: Για να ρυθμίσετε τη [Κατάσταση2] ή [Κατάσταση3], [Διαμόρφωση Διαχειριστή] > [Άλλες Ρυθμίσεις] > [Φραγή Ανεπιθύμητων Φαξ] > [Ρύθμιση].

Διαγραφή

Διαγραφή διευθύνσεων για την Φραγή Ανεπιθύμητων Φαξ.

Εμφάνιση κατάστασης: Για να ρυθμίσετε τη [Κατάσταση2] ή [Κατάσταση3], [Διαμόρφωση Διαχειριστή] > [Άλλες Ρυθμίσεις] > [Φραγή Ανεπιθύμητων Φαξ] > [Ρύθμιση].

Απόκριση Κωδωνισμού

1 Κωδωνισμός

Ορίζει τον αριθμό των κωδωνισμών που απαιτούνται πριν από τη λήψη ενός εισερχόμενου φαξ.

Διάρκεια Παύσης Κλήσης

2 δευτερόλεπτα

Ορίζει το χρόνο παύσης της κλήσης.

Διαθέσιμο εύρος: 0 έως 10 δευτερόλεπτα

Ποσοστό Σμίκρυνσης Λήψης Ποσοστό

Αυτόματο

Ορίζει το ποσοστό σμίκρυνσης λήψης.

Σμίκρυνση Περιθώριο

24 mm (0.9 ίντσες) ή 100 mm (3.9 ίντσες)

Ορίζει το κατώτερο όριο της σμίκρυνσης λήψης.

Διαθέσιμο εύρος: 0 έως 100 mm (0 έως 3.9 ίντσες)

Λειτουργία ECM

ON

Ορίζει αν θα χρησιμοποιηθεί η λειτουργία διόρθωσης σφαλμάτων.

Πρόθεμα

(ΜΗΔΕΝΙΚΟ)

Ορίζει το πρόθεμα κλήσης. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 40 ψηφία.

Σφραγίδα Χρόνου Λήψης

OFF

Ορίζει αν θα εκτυπωθεί η σφραγίδα χρόνου στα ληφθέντα φαξ.

Εκτύπωση Μηνύματος Ελέγχου

ON

Ορίζει αν θα αναφέρει το περιεχόμενο του σφάλματος εάν προκύψει κάποιο σφάλμα αποστολής.

Αμφίπλευρη

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Ορίζει μονόπλευρη ή αμφίπλευρη εκτύπωση ληφθέντων φαξ και τη θέση δεσίματος για αμφίπλευρη εκτύπωση.

Περιστροφή αποστολής

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Ορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί ή θα απενεργοποιηθεί η λειτουργία περιστροφής αποστολής.

Προτεραιότητα απομακρυσμένου σταθμού

Τύπος 1

Ορίζει τη σειρά προτεραιότητας πληροφοριών για απομακρυσμένο σταθμό (πληροφορίες του προορισμού). Προτεραιότητα (Χαμηλή >Υψηλή)

[Type 1 (Τύπος 1)]: Πληροφορίες προορισμού > Όνομα σε πλήκτρο ταχείας κλήσης > Αριθμός τηλεφώνου

[Type 2 (Τύπος 2)]: Όνομα σε πλήκτρο ταχείας κλήσης > Αριθμός τηλεφώνου

Ρύθμιση Φαξ

Service Bit

OFF

Εάν είναι απενεργοποιημένο, κάποια στοιχεία του μενού δεν εμφανίζονται στην οθόνη.

Κωδικός χώρας

Διεθνής ή Η.Π.Α

Ρυθμίζει τον κωδικό χώρας.

A/R Πλήρης Εκτύπωση

ON

Ρυθμίζει εάν θα γίνει εκτύπωση της λίστας των αποτελεσμάτων επικοινωνίας μετά από κάθε 50 επικοινωνίες.

Ημερήσια αναφορά αρχείου καταγραφής αποστολής/λήψης

Ρύθμιση

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί την εκτύπωση ημερήσιας αναφοράς.

Χρόνος εκτύπωσης

0 Ώρα

0 Λεπτό

0 Δευτερόλεπτο

Ορίζει την ημερομηνία και ώρα εκτύπωσης της ημερήσιας αναφοράς.

Τόνος Ηχούς (Για Αποστολή)

Απενεργοποίηση

Εμφανίζεται μόνο αν το Service Bit είναι ΟΝ.

Τόνος Ηχούς (Για Λήψη)

Απενεργοποίηση

Εμφανίζεται μόνο αν το Service Bit είναι ΟΝ.

Ταχύτητα H/Modem (Για αποστολή Tx)

33.6 Kbps

Ορίζει την προεπιλεγμένη ταχύτητα λήψης μετάδοσης του μόντεμ ενώ η συσκευή στέλνει φαξ.

Ταχύτητα H/Modem (Για αποστολή Rx)

33.6 Kbps

Ορίζει την προεπιλεγμένη τιμή ταχύτητας μετάδοσης του μόντεμ ενώ η συσκευή λαμβάνει φαξ.

Εξασθενητής

10 dB, Εύρος: 0 - 15 dB

Εισάγετε Εξασθενητή. Εμφανίζεται μόνο αν το Service Bit είναι ΟΝ.

Εξασθενητής MF

8 dB, Εύρος: 0 - 15 dB

Εισάγετε Εξασθενητή ΜF(Τονικό). Εμφανίζεται μόνο αν το Service Bit είναι ΟΝ.

Αναλογία Δημιουργίας παλμού

40%, Εύρος: 33, 39, 40%

Ορίζει τον ρυθμό πραγματοποίησης DP (10 pps) κατά τη διάρκεια κλήσης. Εμφανίζεται μόνο όταν το Service Bit είναι ON και η ρύθμιση Tone / Pulse είναι PULSE.

Τύπος Παλμού Κλήσης

N, Εύρος: N, 10-N, N+1

Ρυθμίζει τον τύπο παλμού για κλήση. Εμφανίζεται μόνο όταν το Service Bit είναι ON και η ρύθμιση Tone / Pulse είναι PULSE.

Διάρκεια MF(Τονικό)

100 χιλιοστοδευτερόλεπτα, Εύρος 75, 85, 100 χιλιοστοδευτερόλεπτα

Εισάγετε διάρκεια MF (τόνος). Εμφανίζεται μόνο όταν το Service Bit είναι ON και η ρύθμιση Τόνος / Παλμός είναι στο ΤΟΝΟΣ.

Χρονόμετρο Κλήσης

60 χιλιοστοδευτερόλεπτα, Εύρος 1 - 255 δευτερόλεπτα

Εμφανίζεται μόνο αν το Service Bit είναι ΟΝ.

Γραμμή PBX

OFF

Όταν συνδέεται σε PBX (εσωτερική ανταλλαγή), τοποθετήστε το στο [ΟΝ].

Ρύθμιση προώθησης

Ρύθμιση προώθησης

OFF

Ορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία προώθησης φαξ.

Αριθμός Προώθησης

(ΜΗΔΕΝΙΚΟ)

Ορίζει έναν αριθμό φαξ που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία προώθησης φαξ.

Λειτουργία TAD

Τύπος 3

Ορίζει έναν τύπο λειτουργίας σε λειτουργία ετοιμότητας Τηλ / Φαξ.

[Τύπος 3]: Ένα σήμα φαξ ανιχνεύεται σε 15 δευτερόλεπτα από την απάντηση από τότε που απαντά ο αυτόματος τηλεφωνητής. Κανονικά, χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο.

[Τύπος 1]: Ένα σήμα φαξ ανιχνεύεται αμέσως αφού ο αυτόματος τηλεφωνητής απαντήσει, κΙ στη συνέχεια ξεκινά η λήψη. Αν έχετε προβλήματα λήψης φαξ, ίσως βελτιωθούν αν ορίσετε αυτόν τον τύπο.

[Τύπος 2]: Ένα σήμα φαξ ανιχνεύεται αμέσως αφού απαντήσει ο αυτόματος τηλεφωνητής. Ορίστε αυτόν τον τύπο εάν συνήθως χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή ως τηλέφωνο.

Λειτουργία Προτεραιότητας Τηλεφώνου

OFF

Ορίζει πότε το εξωτερικό τηλέφωνο και η συσκευή κουδουνίζουν σε λειτουργία ετοιμότητας Τηλ / Φαξ.

[ON]: Ο αποστολέας υποτίθεται ότι πραγματοποιεί μια φωνητική κλήση. Το τηλέφωνο χτυπάει νωρίς.

Ανίχνευση CNG

OFF

Ορίζει εάν θα καθορίζεται αν ο αποστολέας στέλνει φαξ κατά τη διάρκεια της μη διαθέσιμης κατάστασης στη λειτουργία ετοιμότητας Τηλ / Φαξ.

Προγραμματισμός χρονομετρητή T/F

35 δευτερόλεπτα

Ορίζει πότε θα ξεκινάει η αυτόματη λήψη φαξ εάν η επικοινωνία δεν ξεκινάει ακόμη και αφού ληφθεί μια εισερχόμενη κλήση σε λειτουργία ετοιμότητας Τηλ / Φαξ ή λειτουργία ετοιμότητας Απάντ / Φαξ.

Ένταση απαλού κωδωνισμού

Υψηλό

Ορίζει ένταση ήχου κωδωνίσματος στη λειτουργία ετοιμότητας Τηλ / Φαξ.

Αριθμός Απομακρυσμένης Λήψης

OFF

Ορίζει έναν απομακρυσμένο διακόπτη πάνω σε έναν αριθμό.