Πριν την αποστολή και λήψη φαξ

Προετοιμαστείτε για την αποστολή και λήψη φαξ.

Σύνδεση με τηλεφωνική γραμμή