Σύνδεση με τηλεφωνική γραμμή

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να συνδέσετε μια τηλεφωνική γραμμή για αποστολές φαξ. Βεβαιωθείτε ότι συνδέσατε την τηλεφωνική γραμμή που ταιριάζει με το περιβάλλον σας πριν από την αποστολή ή τη λήψη φαξ.

Η μέθοδος σύνδεσης της τηλεφωνικής γραμμής ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον σας. Συνδέστε την τηλεφωνική γραμμή που ταιριάζει στο περιβάλλον σας ανατρέχοντας στις απεικονίσεις σε αυτό το εγχειρίδιο.

Τοποθετήστε το καλώδιο του τηλεφώνου στην εσοχή της συσκευής ώστε να μην είναι πολύ χαλαρό.

Σημείωση

Δεν μπορείτε να συνδέσετε μια γραμμή ISDN απευθείας. Για να συνδεθείτε, χρησιμοποιήστε ένα τερματικό προσαρμογέα (TA) και συνδέστε στην υποδοχή ΓΡΑΜΜΗ της συσκευής.

Αρ.

Όνομα

1

Τηλεφωνικό καλώδιο

2

Υποδοχή ΓΡΑΜΜΗΣ

3

Δημόσια γραμμή (αναλογική)

 1. Συνδέστε το ένα άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου που συμπεριλαμβάνεται (1) στην υποδοχή ΓΡΑΜΜΗΣ (2) της συσκευής και το άλλο άκρο σε μία δημόσια γραμμή (αναλογική) (3).

  Σημείωση

  Μην συνδέετε το καλώδιο στη σύνδεση TEL κατά λάθος.

Αρ.

Όνομα

1

Τηλεφωνικό καλώδιο

2

Υποδοχή ΓΡΑΜΜΗΣ

3

Δημόσια γραμμή (αναλογική)

4

Κάλυμμα βύσματος τηλεφώνου

5

Σύνδεσμος TEL

 1. Συνδέστε το ένα άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου που συμπεριλαμβάνεται (1) στην υποδοχή ΓΡΑΜΜΗΣ (2) της συσκευής και το άλλο άκρο σε μία δημόσια γραμμή (αναλογική) (3).

 2. Αφαιρέστε το κάλυμμα υποδοχής τηλεφώνου (4).

 3. Συνδέστε το καλώδιο εξωτερικού τηλεφώνου στην υποδοχή TEL (5) της συσκευής.

  Ένα τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο στη συσκευή αποκαλείται ένα εξωτερικό τηλέφωνο.

  Σημείωση

  • Μόνο ένας τηλέφωνο μπορεί να είναι συνδεδεμένο στην συσκευή.

  • Μην συνδέετε το τηλέφωνο στη συσκευή παράλληλα. Εάν συνδέετε το τηλέφωνο στη συσκευή παράλληλα, προκύπτουν τα εξής προβλήματα, με αποτέλεσμα να μη λειτουργεί σωστά η συσκευή.

   • Αν σηκώσετε το ακουστικό του τηλεφώνου που είναι συνδεδεμένο παράλληλα, ενώ η συσκευή στέλνει ή λαμβάνει ένα φαξ, η εικόνα φαξ ενδέχεται να είναι κατεστραμμένη ή μπορεί να προκύψει ένα σφάλμα επικοινωνίας.

   • Εάν η εισερχόμενη κλήση είναι μία φωνητική κλήση, το τηλέφωνο μπορεί να χτυπήσει αργά ή σταματήσει στη μέση, και αν η εισερχόμενη κλήση είναι ένα φαξ, η συσκευή μπορεί να μην είναι σε θέση να λάβει το φαξ.

  • Εάν συνδέσετε ένα τηλέφωνο με τη λειτουργία φαξ, απενεργοποιήστε τη λειτουργία φαξ (απενεργοποιήστε τη λήψη φαξ) πριν τη χρήση.

  Υπόμνημα

  Στην περίπτωση της άμεσης διασύνδεσης, απαιτείται ξεχωριστή κατασκευαστική εργασία. Επικοινωνήστε με τη τηλεφωνική σας εταιρεία.

Αρ.

Όνομα

1

Τηλεφωνικό καλώδιο

2

Υποδοχή ΓΡΑΜΜΗΣ

3

Δημόσια γραμμή (αναλογική)

4

Σύνδεσμος TEL

5

Χωριστικό

6

ADSL μόντεμ

 1. Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο (1) που είναι συνδεδεμένο με το μόντεμ ADSL (6) στη σύνδεση LINE (2) της συσκευής.

 2. Αφαιρέστε το κάλυμμα βύσματος τηλεφώνου.

 3. Συνδέστε το καλώδιο εξωτερικού τηλεφώνου στην υποδοχή TEL (4) της συσκευής.

Υπόμνημα

Αρ.

Όνομα

1

Τηλεφωνικό καλώδιο

2

Υποδοχή ΓΡΑΜΜΗΣ

3

Σύνδεσμος TEL

4

Οπτικό τηλέφωνο ΙΡ που ανταποκρίνεται στο τηλέφωνο

* Εισάγετε στην πρίζα τηλεφωνικού καλωδίου.

5

Καλώδιο LAN

6

Μονάδα Οπτικού Δικτύου (ONU)

7

Οπτικό καλώδιο

 1. Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβάνεται (1), που είναι συνδεδεμένο με το τηλέφωνο Οπτικού IP στην υποδοχή ΓΡΑΜΜΗ (2) της συσκευής.

 2. Αφαιρέστε το κάλυμμα βύσματος τηλεφώνου.

 3. Συνδέστε το καλώδιο εξωτερικού τηλεφώνου στη σύνδεση TEL (3) της συσκευής.

Υπόμνημα

Αρ.

Όνομα

1

Τηλεφωνικό καλώδιο

2

Υποδοχή ΓΡΑΜΜΗΣ

3

Δημόσια γραμμή (αναλογική)

4

Σύνδεσμος TEL

5

Συσκευή ελέγχου που περιλαμβάνει PBX, κλπ.

6

Τηλεφωνικό καλώδιο

 1. Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβάνεται (1), που είναι συνδεδεμένο με τη δημόσια γραμμή (αναλογική) (3) στην υποδοχή ΓΡΑΜΜΗΣ (2) της συσκευής.

 2. Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο (6) που είναι συνδεδεμένο με μια συσκευή ελέγχου όπως το PBX (5) στη σύνδεση TEL (4) της συσκευής.

Υπόμνημα

 • Το Οικιακό Τηλέφωνο είναι ένας απλός διακόπτης για χρήση στο σπίτι, ο οποίος συνδέει πολλαπλά τηλέφωνα με μία ή δύο τηλεφωνικές γραμμές, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τηλέφωνα επέκτασης και θυροτηλέφωνα.

 • Το Business Phone είναι ένας απλός εναλλάκτης που εξυπηρετεί τρεις ή περισσότερες τηλεφωνικές γραμμές, με τον οποίο μπορούν να γίνουν κοινόχρηστα πολλά τηλέφωνα, επιτρέποντας τηλέφωνα επέκτασης ή άλλη χρήση.

Αρ.

Όνομα

1

Τηλεφωνικό καλώδιο

2

Υποδοχή ΓΡΑΜΜΗΣ

3

Δημόσια γραμμή (αναλογική)

4

Σύνδεσμος TEL

5

Συσκευή ελέγχου που περιλαμβάνει PBX, κλπ.

 1. Συνδέστε το ένα άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου που συμπεριλαμβάνεται (1) στην υποδοχή ΓΡΑΜΜΗΣ (2) της συσκευής και το άλλο άκρο σε μία συσκευή ελέγχου, όπως PBX (5).

  Εάν χρησιμοποιείτε μια τηλεφωνική γραμμή για φαξ και τηλέφωνο, συνδέστε την υποδοχή ΤΗΛ (4) και το εξωτερικό τηλέφωνο με ένα τηλεφωνικό καλώδιο.

Υπόμνημα

Εάν συνδέεστε σε PBX (ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο), ορίστε τη γραμμή PBX σε [ΟΝ (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)].

Διαμόρφωση φαξ

Αρ.

Όνομα

1

Τηλεφωνικό καλώδιο

2

Υποδοχή ΓΡΑΜΜΗΣ

3

Δημόσια γραμμή (αναλογική)

4

Σύνδεσμος TEL

5

Δέκτης CS ή ψηφιακή τηλεόραση

6

Τηλεφωνικό καλώδιο

 1. Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου που συμπεριλαμβάνεται (1), που είναι συνδεδεμένο με τη δημόσια γραμμή (αναλογική) (3) στην υποδοχή ΓΡΑΜΜΗΣ (2) της συσκευής.

 2. Αφαιρέστε το κάλυμμα βύσματος τηλεφώνου.

 3. Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο (6) που είναι συνδεδεμένο με το CS tuner ή ψηφιακή τηλεόραση (5) στη σύνδεση TEL (4) της συσκευής.