Εγκατάσταση χρήστη

Στοιχείο

Εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση

Περιγραφή

Ζώνη ώρας

00:00

Ορίζει την ζώνη ώρας GMT.

Διαθέσιμο εύρος: -12:00 έως +13:00 (15 λεπτά / αύξηση)

Θερινή Ώρα

ON

Ρυθμίζει εάν θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία Θερινής Ώρας.

Διαμόρφωση ώρας

Αυτόματη διαμόρφωση

Διακομιστής SNTP (Πρωτεύων)

Ορίζει τον διακομιστή SNTP που θα χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 64 χαρακτήρες.

Διακομιστής SNTP (Δευτερεύων)

Χειροκίνητη διαμόρφωση

2001/1/1 0:00

Ορίζει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα χειροκίνητα.

Διαμόρφωση ισχύος

Αυτ. απενεργοποίηση

Αυτ. Διαμόρφωση

Ορίζει τη συμπεριφορά της Αυτόματης Απενεργοποίησης.

Λειτουργία υψηλού ποσοστού υγρασίας

OFF

Ορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία μείωσης τσαλακώματος.

◆ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (Εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση):

Ρυθμίστε το σε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ εάν ξέβαφε γραφίτης όταν το εκτυπωμένο χαρτί τριβόταν ή/και εμφανιζόταν ανομοιόμορφη στιλπνότητα κατά την εκτύπωση στη ρύθμιση απλού χαρτιού. Ωστόσο, το τσαλάκωμα χαρτιού μπορεί να αυξηθεί.

<Προφυλάξεις κατά την αλλαγή της ρύθμισης>

Η ρύθμιση [Mode1 to 4 (Λειτουργία1 σε 4)] μειώνει τον χρόνο ζωής του τυμπάνου απεικόνισης εξαιτίας της αλλαγής διαδικασίας. Ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης σας, τα [Mode0 (Λειτουργία0)] και ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ είναι επίσης τα ίδια.

◆Λειτουργία0:

<Αποτελέσματα χρήσης>

Μειώνει το τσαλάκωμα χαρτιού.

<Προφυλάξεις χρήσης>

Ρυθμίστε το σε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ εάν ξέβαφε γραφίτης όταν το εκτυπωμένο χαρτί τριβόταν ή/και εμφανιζόταν ανομοιόμορφη στιλπνότητα κατά την εκτύπωση στη ρύθμιση απλού χαρτιού. Ωστόσο, το τσαλάκωμα χαρτιού μπορεί να αυξηθεί.

◆Λειτουργία1/Λειτουργία2:

<Αποτελέσματα χρήσης>

Ρυθμίστε το σε Λειτουργία1/Λειτουργία2 εάν θέλετε να μειώσετε το τσαλάκωμα χαρτιού, ωστόσο ενδέχεται να ξεβάφει γραφίτης όταν το εκτυπωμένο χαρτί τρίβεται ή/και να εμφανίζεται ανομοιόμορφη στιλπνότητα κατά την εκτύπωση στη ρύθμιση απλού χαρτιού. Εάν η [Mode1 (Λειτουργία1)] δεν μειώνει το τσαλάκωμα χαρτιού, αλλάξτε σε [Mode2 (Λειτουργία2)]. [Effect: Mode1 < Mode2 (Αποτέλεσμα: Λειτουργία1 < Λειτουργία2)]

<Προφυλάξεις χρήσης>

Ο χρόνος προθέρμανσης είναι μεγαλύτερος από όταν επιλέγεται Λειτουργία0/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ και η ταχύτητα εκτύπωσης μειώνεται. (Ο χρόνος προθέρμανσης σε [Mode2 (Λειτουργία2)] είναι μεγαλύτερος από ότι σε [Mode1 (Λειτουργία1)].) Τα αποτελέσματα μείωσης τσαλακώματος χαρτιού είναι μικρότερα από ότι σε Λειτουργία0.

◆Λειτουργία3/Λειτουργία4:

<Αποτελέσματα χρήσης>

Ρυθμίστε το σε Λειτουργία3/Λειτουργία4 για την αποφυγή εμπλοκών χαρτιού στο τύμπανο απεικόνισης όταν πραγματοποιείται εκτύπωσης διπλής όψης σε λεπτό χαρτί. [Effect: Mode3 < Mode4 (Αποτέλεσμα: Λειτουργία3 < Λειτουργία4)]

<Προφυλάξεις χρήσης>

Ο χρόνος προθέρμανσης είναι μεγαλύτερος από όταν επιλέγεται Λειτουργία0/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ και η ταχύτητα εκτύπωσης μειώνεται ελαφρώς. Τα [Mode3 (Λειτουργία3)] και [Mode4 (Λειτουργία4)] είναι αποτελεσματικά μόνο στη ρύθμιση [Plain paper (Απλό)]. Ρυθμίστε το σε [Mode3 (Λειτουργία3)], έπειτα αλλάξτε σε [Mode4 (Λειτουργία4)] εάν δεν επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

◆Λειτουργία5:

Η επιλογή της Λειτουργίας5 πραγματοποιεί το ίδιο με την επιλογή του [OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)].

Χρονισμός οριακής διάρκειας ζωής τυμπάνου

3000

Ορίζει τον χρονισμό για την προειδοποίηση οριακής διάρκειας ζωής για τις κασέτες τυμπάνου.

Χρονισμός οριακής διάρκειας ζωής σταθεροποιητή

2500

Ορίζει τον χρονισμό για την προειδοποίηση οριακής διάρκειας ζωής για τη μονάδα σταθεροποιητή.

Χρονισμός οριακής διάρκειας ζωής ιμάντα

2000

Ορίζει τον χρονισμό για την προειδοποίηση οριακής διάρκειας ζωής για τη μονάδα ιμάντα.

MF (Τόνος) / DP (Παλμός)

Τονικό

Επιλέξτε τύπο κλήσης.

Τονικό

Παλμικό

Λειτουργία παραλαβής

Λειτουργία Ετοιμότητας Φαξ

Ορίζει μία λειτουργία λήψης.

Λειτουργία Ετοιμότητας Φαξ

Λειτουργία ετοιμότητας Τηλ / Φαξ

Λειτουργία ετοιμότητας Απάν / Φαξ

Λειτουργία Ετοιμότητας Τηλεφώνου

DRD (Ανίχνευση Διακριτικού Κωδωνισμού)

Τύπος DRD

Τύπος 1

Ορίστε την Ανίχνευση Διακριτικού Κωδωνισμού

Τύπος 1

Τύπος 2

Τύπος 3

Τύπος 4

Ανίχνευση τόνου κλήσης*2

OFF

Ορίζει εάν θα ανιχνευθεί τόνος κλήσης.

Αναζήτηση Τόνου Κατειλημμένου

ON

Καθορίζει εάν θα ανιχνευθεί τόνος απασχολημένου.

Έλεγχος Οθόνης

OFF

Επιλέξτε από τρεις επιλογές.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: Να μην γίνεται παρακολούθηση.

Τύπος 1: Για παρακολούθηση για περίπου πέντε δευτερόλεπτα μετά τη σύνδεση στον αποστολέα όταν λαμβάνονται φαξ ή από τη στιγμή που συνδεθείτε στον παραλήπτη έως τη στιγμή που το σήμα φαξ λαμβάνεται όταν στέλνονται φαξ.

Τύπος 2: Για συνεχή παρακολούθηση.

Παρακολούθηση έντασης

Μεσαίο

Ρυθμίζει την Ένταση Ήχου Οθόνης.

OFF

Χαμηλό

Μεσαίο

Υψηλό

Καταχώρηση / Επεξεργασία TTI

TTI 1

(ΜΗΔΕΝΙΚΟ)

Καταχωρεί η αλλάζει την ταυτότητα τερματικού μετάδοσης (το όνομα του αποστολέα). Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 22 χαρακτήρες.

TTI 2

TTI 3

Κανονικό TTI

TTI 1

Επιλέγει το προεπιλεγμένο όνομα αποστολέα από την καταχωρημένη λίστα.

TTI 1

TTI 2

TTI 3

Αριθμός TTI

(ΜΗΔΕΝΙΚΟ)

Καταχωρήστε τον αριθμό φαξ αυτής της συσκευής.

Ημερολογιακός Τύπος TTI

ηη/μμ/εεεε ή μμ/ηη/εεεε

Ορίζει τη μορφή ημερομηνίας πληροφοριών του αποστολέα.

Super G3

ON

Καθορίζει εάν θα χρησιμοποιείται το Super G3(λειτουργία υπερ-ταχείας επικοινωνίας).

Ασύρματη μονάδα

Απενεργοποίηση

Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων*1

Εκτέλεση

Τα ακόλουθα δεδομένα θα διαγραφούν.

  • Κατάλογος ηλεκτρονικών διευθύνσεων, τηλεφωνικός κατάλογος, καταχωρημένα δεδομένα σε προφίλ, πλήκτρα απλής αφής, κ.λπ.

  • Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, τιμές που έχουν ρυθμιστεί στο μενού

  • Δεδομένα αποστολής/λήψης φαξ

  • Δεδομένα εκτύπωσης πιστοποίησης/εκτύπωσης κρυπτογραφημένης πιστοποίησης

  • Διάφορα ιστορικά

Προϋπόθεση για εμφάνιση: Η διαχείριση εργασίας εκτύπωσης και το έξυπνο PrintSuperVision είναι απενεργοποιημένα.

  1. Εμφανίζεται ένα μήνυμα για να επιβεβαιώσει την επανεκκίνηση του εξοπλισμού. Επιλέξτε [Yes (Ναι)] για να συνεχίσετε. Επιλέξτε [No (Όχι)] για να ακυρώσετε.

  2. Όταν ορίζετε τη ρύθμιση ανίχνευσης τόνου κλήση σε [ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)], η συσκευή δεν καλεί εάν δεν ανιχνευτεί ο τόνος κλήσης.