Λογισμικό διαχείρισης

Αυτή η ενότητα περιγράφει χρήσιμο λογισμικό για τη διαχείριση της συσκευής.