Έλεγχος πιστοποίησης χρήστη (Έλεγχος πρόσβασης)

Ο έλεγχος πρόσβασης αναφέρεται στη λειτουργία με την οποία χρήστες στους οποίους έχει γίνει έλεγχος ταυτότητας μπορούν να χρησιμοποιήσουν περιορισμένες λειτουργίες.

Πριν τη χρήση της συσκευής, απαιτείται έλεγχος ταυτότητας. Τα στοιχεία που απαιτούνται για έλεγχο ταυτότητας χρήστη είναι ένα από τα ακόλουθα: όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης, PIN (προσωπικό αναγνωριστικός αριθμός) και κάρτα IC.

Ο διαχειριστής της συσκευής πρέπει να καταχωρήσει στοιχεία χρήστη, να ορίσει μέθοδο ελέγχου ταυτότητας και να ενεργοποιήσει έλεγχο πρόσβασης ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία ελέγχου πρόσβασης.

Για τη διαδικασία προετοιμασίας για χρήση της λειτουργίας ελέγχου πρόσβασης, ανατρέξτε στην παράγραφο "Προετοιμασία (Για το διαχειριστή)".

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία ελέγχου πρόσβασης, ο πίνακας ελέγχου της συσκευής προβάλλει την ακόλουθη οθόνη.

Υπόμνημα

Για να χρησιμοποιήσετε έλεγχο ταυτότητας κάρτας IC, απαιτείται σύνδεση ενός αναγνώστη καρτών IC. (Συνιστώμενο προϊόν: ELATEC TWN4 MIFARE NFC Έκδοση P)

Το μήνυμα "Έλεγχος ταυτότητας μέσω κάρτας IC είναι επίσης διαθέσιμος." δεν εμφανίζεται εάν δεν έχει συνδεθεί αναγνώστης καρτών IC.

Για να λειτουργήσετε τη συσκευή, ανατρέξτε στην παράγραφο "Σύνδεση σε αυτή τη συσκευή".

Όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή, ανατρέξτε στην παράγραφο "Εκτύπωση από υπολογιστή".

Όταν αποστέλλετε από έναν υπολογιστή, ανατρέξτε στην παράγραφο "Αποστολή φαξ από υπολογιστή (Windows)".

Για να καταχωρήσετε τα στοιχεία της κάρτας IC, χρειάζεται ένας από τους παρακάτω τρόπους. Ο διαχειριστής προσθέτει τα στοιχεία της κάρτας IC όταν καταχωρεί στοιχεία χρήστη ή οι χρήστες κρατούν τις IC κάρτες τους πάνω από τη συσκευή. Για τη διαδικασία καταχώρησης από χρήστες, ανατρέξτε στην παράγραφο "Καταχώρηση πληροφοριών κάρτας IC".

Σημείωση

Εάν δεν μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία μετά τον έλεγχο ταυτότητάς σας, ρωτήστε το διαχειριστή εάν είστε εξουσιοδοτημένοι να εκτελέσετε τη λειτουργία.