Καταχώρηση πληροφοριών κάρτας IC

Για να συνδεθείτε στη συσκευή με τη χρήση κάρτας IC, καταχωρήστε τις πληροφορίες της κάρτας IC. Μπορείτε να καταχωρήσετε μόνοι σας τις πληροφορίες της κάρτας IC.

Υπόμνημα

 • Εάν συνδέεστε στη συσκευή χρησιμοποιώντας μέθοδο ελέγχου ταυτότητας άλλη από τον τοπικό έλεγχο ταυτότητας, αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.

 • Εάν το στοιχείο "Καταχώρηση κάρτας IC γενικού χρήστη" έχει οριστεί σε [Disable (Απενεργοποίηση)] από το διαχειριστή, αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.

  Ενεργοποίηση του ελέγχου πρόσβασης

 1. Συνδεθείτε στη συσκευή με τη χρήση τοπικού ελέγχου ταυτότητας.

  Συνδεθείτε ως διαχειριστής

 2. Πιέστε [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)].

 3. Πιέστε [User Account Info (Πληροφορίες λογαριασμού χρήστη)].

 4. Πιέστε [Register IC card (Καταχώρηση κάρτας IC)].

 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να καταχωρήσετε τις πληροφορίες της κάρτας IC.