Διαχείριση λογαριασμού

Σημείωση

Αν χρησιμοποιείτε διαχείριση εργασιών εκτύπωσης ή έξυπνο PrintSuperVision, αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά.

Όταν ο έλεγχος πρόσβασης είναι ενεργοποιημένος, μπορείτε να ελέγξετε τον αριθμό των εργασιών εκτύπωσης για κάθε χρήστη ή κοινόχρηστο λογαριασμό (ένας λογαριασμός που τον μοιράζονται οι χρήστες), χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα της συσκευής.

Μόλις τα στοιχεία χρήστη καταχωρηθούν, ένας λογαριασμός ορίζεται αυτόματα σε κάθε χρήστη. Οι κοινόχρηστοι λογαριασμοί θα πρέπει να καταχωρηθούν από τους διαχειριστές.

Οι διαχειριστές πρέπει να ορίσουν ποσό ορίου (βαθμούς) χρήσης σε κάθε λογαριασμό.

Και μετά να ορίσουν έναν αριθμό βαθμών σε κάθε εργασία, π.χ. ΧΧ βαθμούς για έγχρωμη αντιγραφή, κ.λπ.

Κάθε φορά που οι χρήστες εκτυπώνουν, οι αντίστοιχοι αριθμοί βαθμών αφαιρούνται από τους λογαριασμούς τους. Οι χρήστες των οποίων οι υπολειπόμενοι βαθμοί φτάσουν στο 0 δεν μπορούν να εκτυπώσουν.