Ορισμός βαθμών μεγέθους χαρτιού/βαθμών γραφίτη

Σημείωση

Μόνο όταν ο τύπος υπολογισμού σημείου είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση, η ρύθμιση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της συσκευής. Εάν το [Cost Settings (Ρυθμίσεις κόστους)] δεν εμφανίζεται, ελέγξτε τη ρύθμιση τύπου υπολογισμού σημείου.

Ορίστε αριθμούς βαθμών για μέγεθος χαρτιού και Χρώμα/Μονόχρωμο (Κλίμακα του γκρι). Παραδείγματος χάρη, μπορείτε να το ορίσετε έτσι, ώστε το χαρτί μεγαλύτερου μεγέθους να χρειάζεται περισσότερους βαθμούς ή η έγχρωμη εκτύπωση να χρειάζεται περισσότερους βαθμούς από την εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι. Οι βαθμοί χρεώνονται ανά σελίδα, οπότε όταν εκτυπώνετε δύο σελίδες, χρειάζεστε το διπλάσιο ποσό από αυτό που έχει οριστεί.

Επιπλέον, μπορείτε να εφαρμόσετε σύστημα μείωσης σημείων για εκτύπωση διπλής όψης ή για εξοικονόμηση γραφίτη στην εκτύπωση. Ο ρυθμός μείωσης για εξοικονόμηση γραφίτη εξαρτάται επίσης από το [Toner Saving Calculation Setting (Ρύθμιση υπολογισμού εξοικονόμησης γραφίτη)].

 1. Ανοίξτε την ιστοσελίδα της συσκευής.

 2. Συνδεθείτε ως διαχειριστής.

 3. Κάντε κλικ στο [Account Management (Διαχείριση λογαριασμού)].

 4. Κάντε κλικ στο [Cost Settings (Ρυθμίσεις κόστους)].

 5. Ορίστε τους βαθμούς μεγέθους χαρτιού και τους βαθμούς γραφίτη.

  Υπόμνημα

  Η προεπιλεγμένη τιμή για κάθε βαθμό μεγέθους χαρτιού υπολογίζεται βάσει του ποσοστού περιοχής του χαρτιού σε χαρτί Α4.

 6. Ορίστε το ποσοστό σμίκρυνσης για εκτύπωση διπλής όψης και εξοικονόμησης γραφίτη.

  Για να αποκαταστήσετε τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο [Reset (Επαναφορά)].

 7. Κάντε κλικ στο [Submit (Υποβολή)].