Ενεργοποίηση διαχείρισης λογαριασμού

 1. Ανοίξτε την ιστοσελίδα της συσκευής.

  Ανοίξτε την ιστοσελίδα αυτής της συσκευής

 2. Συνδεθείτε ως διαχειριστής.

  Συνδεθείτε ως διαχειριστής

 3. Κάντε κλικ στο [Account Management (Διαχείριση λογαριασμού)].

 4. Κάντε κλικ στο [Basic Settings (Βασικές ρυθμίσεις)].

 5. Ενεργοποιήστε τον έλεγχο πρόσβασης στο [STEP1.Set access limits (ΒΗΜΑ1.Ορισμός ορίων πρόσβασης)], και μετά κάντε κλικ στο [Submit (Υποβολή)].

  Σημείωση

  Όταν ο έλεγχος πρόσβασης είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης στον πίνακα αφής.

 6. Ενεργοποιήστε την [Quota Management (Διαχείριση ορίου)] στο [ STEP2. Quota Management Settings (ΒΗΜΑ2. Ρυθμίσεις διαχείρισης ορίου)], και μετά κάντε κλικ στο [Submit (Υποβολή)].

  Υπόμνημα

  Η διαχείριση ορίου σημαίνει τη διαχείριση ποσού χρήσης.

 7. Ορίστε κάθε στοιχείο, ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη, και μετά κάντε κλικ στο [Submit (Υποβολή)].

  • Ρύθμιση περιορισμένης μορφοποίησης: Ορίστε μια ενέργεια όταν τα σημεία σας είναι ανεπαρκή.

  • Προβολή χρόνου του σφάλματος "Μη επαρκές υπόλοιπο": Όταν δεν έχετε αρκετούς βαθμούς για να εκτελέσετε μια εργασία, η οθόνη σφάλματος εμφανίζεται στον πίνακα χειριστή. Ορίστε τη διάρκεια του χρόνου που θα προβάλλεται η οθόνη σφάλματος.

  • Τύπος υπολογισμού σημείου: Καθορίστε τύπο υπολογισμού που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση. Για [Simple (Απλό)], η ρύθμιση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της συσκευής και για [Standard (Κανονικό)], η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα.

  • Ρύθμιση υπολογισμού εξοικονόμησης γραφίτη: Καθορίστε εάν θα λαμβάνεται υπόψη η ρύθμιση εξοικονόμησης γραφίτη στον υπολογισμό σημείου.

  • Λειτουργίες όταν το υπόλοιπο είναι ανεπαρκές: Ορίστε εάν θα ακυρώνεται ή θα συνεχίζεται η εκτύπωση όταν οι υπολειπόμενοι βαθμοί είναι 0.