Προετοιμασία (Για το διαχειριστή)

Η ακόλουθη διαδικασία πρέπει να εκτελεστεί από το διαχειριστή πριν μπορέσει να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία ελέγχου πρόσβασης.

Καταχώρηση ρόλων για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργιών.

Καταχώρηση ρόλων

Υπάρχουν δύο τύποι μεθόδου ελέγχου ταυτότητας χρήστη: Τοπικός έλεγχος ταυτότητας (με τη χρήση των στοιχείων χρήστη που έχουν καταχωρηθεί στη συσκευή) και έλεγχος ταυτότητας διακομιστή (με τη χρήση των στοιχείων χρήστη που έχουν καταχωρηθεί στο διακομιστή).

Όταν χρησιμοποιείτε τοπικό έλεγχο ταυτότητας για τον έλεγχο ταυτότητας χρήστη, καταχωρήστε ονόματα χρήστη και ομάδες.

Καταχώρηση χρηστών

Καταχώρηση ομάδων

Υπόμνημα

Η καταχώρηση μπορεί να γίνει επίσης από το εργαλείο διαμόρφωσης.

Καταχώρηση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης

Όταν χρησιμοποιείτε σύστημα ελέγχου ταυτότητας διακομιστή για τον έλεγχο ταυτότητας χρήστη, πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για έλεγχο ταυτότητας διακομιστή.

Ρύθμιση του διακομιστή ελέγχου ταυτότητας

Μετά την καταχώρηση των στοιχείων χρήστη και την ολοκλήρωση της ρύθμισης ελέγχου ταυτότητας διακομιστή, ενεργοποιήστε τον έλεγχο πρόσβασης.

Ενεργοποίηση του ελέγχου πρόσβασης