Καταχώρηση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης

Μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση σε αυτή τη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό.

Αν κάνετε κλικ στο (Αποθήκευση στη συσκευή), οι ρυθμίσεις που άλλαξαν εφαρμόζονται σε αυτή τη συσκευή.

 1. Κάντε κλικ στο [Έναρξη] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Όλα τα Προγράμματα] > [Okidata] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης].

 2. Επιλέξτε τη συσκευή από τον [Πίνακα Καταχωρημένων Συσκευών].

 3. Επιλέξτε την καρτέλα [Ρύθμιση Χρήστη].

 4. Κάντε κλικ στο [Role Manager (Διαχειριστής ρόλων)].

 5. Κάντε κλικ στο [User name/Group management (Διαχείριση ονόματος χρήστη/ομάδας)].

 6. Εισαγάγετε τον κωδικό διαχειριστή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [OK].

  Ο προεπιλεγμένος εργοστασιακός κωδικός πρόσβασης είναι "aaaaaa".

 7. Κάνετε κλικ στο (Νέος(Χρήστης)).

 8. Δώστε όνομα χρήστη και κωδικό.

  Υπόμνημα

  Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το "διαχειριστής" ως νέο όνομα χρήστη.

 9. Κάντε κλικ στο [ΟΚ (OK)].

 10. Κάντε κλικ στο [Κλείσιμο].

 11. Κάνετε κλικ στο (Αποθήκευση στη συσκευή).

 1. Κάντε κλικ στο [Έναρξη] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Όλα τα Προγράμματα] > [Okidata] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης].

 2. Επιλέξτε τη συσκευή από τον [Πίνακα Καταχωρημένων Συσκευών].

 3. Επιλέξτε την καρτέλα [Ρύθμιση Χρήστη].

 4. Κάντε κλικ στο [Role Manager (Διαχειριστής ρόλων)].

 5. Κάντε κλικ στο [User name/Group management (Διαχείριση ονόματος χρήστη/ομάδας)].

 6. Εισαγάγετε τον κωδικό διαχειριστή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [OK].

  Ο προεπιλεγμένος εργοστασιακός κωδικός πρόσβασης είναι "aaaaaa".

 7. Επιλέξτε το όνομα χρήστη για αλλαγή.

 8. Αλλάξτε ρυθμίσεις εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [ΟΚ].

 9. Κάνετε κλικ στο (Αποθήκευση στη συσκευή).

 1. Κάντε κλικ στο [Έναρξη] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Όλα τα Προγράμματα] > [Okidata] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης] > [Εργαλείο Διαμόρφωσης].

 2. Επιλέξτε τη συσκευή από τον [Πίνακα Καταχωρημένων Συσκευών].

 3. Επιλέξτε την καρτέλα [Ρύθμιση Χρήστη].

 4. Κάντε κλικ στο [Role Manager (Διαχειριστής ρόλων)].

 5. Κάντε κλικ στο [User name/Group management (Διαχείριση ονόματος χρήστη/ομάδας)].

 6. Εισαγάγετε τον κωδικό διαχειριστή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [OK].

  Ο προεπιλεγμένος εργοστασιακός κωδικός πρόσβασης είναι "aaaaaa".

 7. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του χρήστη που θέλετε να διαγράψετε.

 8. Κάνετε κλικ στο (Διαγραφή).

 9. Κάντε κλικ στο [Ναι] στην οθόνη επιβεβαίωσης.

 10. Κάνετε κλικ στο (Αποθήκευση στη συσκευή).