Προφυλάξεις κατά τη λειτουργία

Εάν η διαχείριση λογαριασμού είναι ενεργοποιημένη και οι υπολειπόμενοι βαθμοί εξαντληθούν, η εκτύπωση σταματά και η εργασία θα διαγραφεί αυτόματα μετά από ορισμένη χρονική περίοδο (Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση είναι 40 δευτερόλεπτα).

Εάν οι εργασίες δεν εκτελεστούν, ζητήστε από τον διαχειριστή σας να ελέγξει το υπόλοιπό σας στις [Summary Account Settings (Ρυθμίσεις συνοπτικού λογαριασμού)]. Η χρονική περίοδος από τότε που εντοπίζεται η έλλειψη βαθμών ώσπου η συσκευή διαγράψει την εργασία μπορεί να οριστεί στην ιστοσελίδα της συσκευής.

Εάν η εργασία διακοπεί λόγω έλλειψης βαθμών, θα πρέπει να ακυρώσετε την τρέχουσα εργασία ή να προσθέσετε βαθμούς και να ολοκληρώσετε την εκτύπωση για να εκτελέσετε τις επόμενες εργασίες εκτύπωσης.

Υπόμνημα

Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή, εάν θέλετε να ελέγξετε οι ίδιοι το υπόλοιπό σας.