Αποστολή ενός Φαξ Η/Υ σε Πολλαπλούς Προορισμούς Ταυτόχρονα

Εάν χρησιμοποιείτε μια ομάδα, μπορείτε να καθορίσετε περισσότερους προορισμούς μόνο με την εκτέλεση μιας λειτουργίας.

Διαχείριση του Βιβλίου Τηλεφώνων Φαξ Η/Υ

  1. Ανοίξτε ένα αρχείο.

  2. Επιλέξτε [Εκτύπωση] στο μενού [Αρχείο].

  3. Επιλέξτε [ΟΚΙ MC873(ΦΑΞ)] από την [Επιλογή εκτυπωτή] και μετά κάντε κλικ στο [Εκτύπωση].

  4. Επιλέξτε την καρτέλα [Τηλεφωνικός κατάλογος] στο [Παραλήπτες].

  5. Επιλέξτε μια ομάδα από το δεξιό πεδίο, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Προσθήκη<-].

  6. Κάντε κλικ στο [ΟΚ] για να ξεκινήσει η αποστολή.