Αποστολή Φαξ από έναν Η/Υ με Συνοδευτική Σελίδα

Σημείωση

Εάν επιλέξετε [Εκτύπωση όλων των πληροφοριών των παραληπτών σε κάθε συνοδευτικό φύλλο] και στείλετε σε πολλούς προορισμούς ταυτόχρονα (αναμετάδοση), τη συνοδευτική σελίδα στέλνεται στους προορισμούς με τις ακόλουθες πληροφορίες εκτυπωμένες: όλα τα ονόματα προορισμών αποστολής και αριθμούς φαξ (μόνο όταν ορίζονται), και σχόλια από τον τηλεφωνικό κατάλογο (μόνο όταν ορίζονται). Να είστε προσεκτικοί κατά την αποστολή σε πολλαπλούς εξωτερικούς προορισμούς.

 1. Ανοίξτε ένα αρχείο.

 2. Επιλέξτε [Εκτύπωση] στο μενού [Αρχείο].

 3. Επιλέξτε [OKI MC873(ΦΑΞ)] από την [Επιλογή εκτυπωτή].

 4. Κάντε κλικ στο [Προτιμήσεις].

 5. Επιλέξτε την καρτέλα [Συνοδευτική Σελίδα].

 6. Επιλέξτε [Εκτύπωση όλων των πληροφοριών των παραληπτών σε κάθε συνοδευτικό φύλλο] ή [Εκτύπωση μόνο των πληροφοριών ενός παραλήπτη σε κάθε συνοδευτική σελίδα].

 7. Επιλέξτε μια μορφή για χρήση από το [Επιλογή μορφής συνοδευτικής σελίδας].

  • Για να εμφανίσετε μια μεγενθυμένη εικόνα της κάθε μορφής, κάντε κλικ στο [Ζουμ].

  • Για να εκτυπώσετε τον αριθμό φαξ του παραλήπτη στη συνοδευτική σελίδα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Προσθήκη αριθμού ΦΑΞ του παραλήπτη].

  • Για να εκτυπώσετε τα σχόλια που έχουν καταχωρηθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο στη συνοδευτική σελίδα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Προσθέστε τα σχόλια του παραλήπτη].

  • Για να προσθέσετε ένα προσαρμοσμένο σχέδιο συνοδευτικής σελίδας, κάντε κλικ στο [Προσαρμοσμένη συνοδευτική σελίδα].

 8. Εισάγετε το όνομα αποστολέα, τον αριθμό φαξ και σχόλιο για να εκτυπωθούν στο εξώφυλλο στο διάλογο [Στοιχεία αποστολέα], κάνοντας κλικ στο [Λεπτομέρειες].

 9. Kάντε κλικ στο [ΟΚ].

 10. Επιλέξτε [ΟΚΙ MC873(ΦΑΞ)] από την [Επιλογή εκτυπωτή] και μετά κάντε κλικ στο [Εκτύπωση].

 11. Καθορίστε ένα προορισμό.

  Στέλνοντας ένα Φαξ από Η/Υ

 12. Kάντε κλικ στο [ΟΚ].