Στέλνοντας ένα Φαξ από Η/Υ

Μπορείτε να στείλετε ένα φαξ από τον Η/Υ σας χρησιμοποιώντας τον οδηγό φαξ. Μπορείτε να στείλετε ένα φαξ σε έναν προορισμό μέσα από αυτή τη συσκευή απευθείας από έναν Η/Υ χωρίς να εκτυπώσετε ένα έγγραφο.

Εγκαταστήστε τον οδηγό φαξ εκ των προτέρων.

Εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης και λογισμικού σε υπολογιστή

Σημείωση

 • Μην απενεργοποιείτε την συσκευή όταν το φαξ στέλνεται από έναν Η/Υ στη συσκευή.

 • Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για Windows OS.

Υπόμνημα

Αυτή η ενότητα χρησιμοποιεί το Σημειωματάριο ως παράδειγμα.

 1. Ανοίξτε ένα αρχείο.

 2. Επιλέξτε [Εκτύπωση] στο μενού [Αρχείο].

 3. Επιλέξτε [ΟΚΙ MC873(ΦΑΞ)] από την [Επιλογή εκτυπωτή] και μετά κάντε κλικ στο [Εκτύπωση].

 4. Καθορίστε ένα προορισμό.

  Για πληροφορίες, δείτε τα ακόλουθα:

  Προσδιορισμός προορισμού (Απευθείας εισαγωγή)

  Προσδιορισμός προορισμού (Τηλεφωνικός κατάλογος)

 5. Kάντε κλικ στο [ΟΚ].

Υπόμνημα

Καθορίστε έναν προορισμό στο βήμα 4 στο "Στέλνοντας ένα Φαξ από Η/Υ".

 1. Εισάγετε ένα όνομα προορισμού στο [Όνομα] στην καρτέλα [Προσδιορισμός αριθμών] στο [Παραλήπτες].

 2. Εισάγετε τον αριθμό φαξ του προορισμού στο [Αριθμός ΦΑΞ].

 3. Εισαγάγετε σχόλια στο [Σχόλια], εάν απαιτείται.

 4. Κάντε κλικ στο [Προσθήκη<-].

 5. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να εισάγετε όλους τους προορισμούς.

 6. Kάντε κλικ στο [ΟΚ].

Υπόμνημα

Καθορίστε έναν προορισμό στο βήμα 4 στο "Στέλνοντας ένα Φαξ από Η/Υ".

 1. Επιλέξτε την καρτέλα [Τηλεφωνικός κατάλογος] στο [Παραλήπτες].

 2. Επιλέξτε έναν προορισμό, κι έπειτα κάνετε κλικ στο [Προσθήκη<-].

 3. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 για να εισάγετε όλους τους προορισμούς.

 4. Kάντε κλικ στο [ΟΚ].