Ακύρωση Μετάδοσης Φαξ Η/Υ

Μπορείτε να ακυρώσετε μία αποστολή φαξ από έναν Η/Υ ενώ τα δεδομένα μεταδίδονται στη συσκευή.

Σημείωση

  • Δεν μπορείτε να ακυρώσετε μια αποστολή φαξ από έναν Η/Υ αφού τα δεδομένα αποθηκευτούν στη συσκευή.

  • Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να ακυρώσετε μια αποστολή φαξ που έχει αποθηκευτεί στη μνήμη αυτής της συσκευής, ανατρέξτε στην ενότητα "Ακύρωση μίας Κρατημένης Αποστολής" στο "Ακύρωση αποστολής φαξ".

  1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή της γραμμής εργαλιών.

  2. Επιλέξτε την εργασία προς ακύρωση από την ουρά εκτύπωσης.

  3. Επιλέξτε [Ακύρωση] από το μενού [Έγγραφο].