Διαχείριση του Βιβλίου Τηλεφώνων Φαξ Η/Υ

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να επεξεργαστείτε το βιβλίο τηλεφώνων για Φαξ Η/Υ από τον Η/Υ σας.

Καταχώρηση ενός αριθμού φαξ προορισμού

Σημείωση

Δεν μπορείτε να καταχωρήσετε το ίδιο όνομα. Μπορείτε να καταχωρήσετε τον ίδιο αριθμό φαξ με ένα διαφορετικό όνομα.

 1. Πατήστε [Έναρξη] και στη συνέχεια επιλέξτε [Συσκευές και Εκτυπωτές].

 2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο OKI MC873 και μετά επιλέξτε [Προτιμήσεις εκτύπωσης] > [OKI MC873(ΦΑΞ)].

 3. Κάντε κλικ στο [Τηλεφωνικός κατάλογος] στην καρτέλα [Διαμόρφωση].

 4. Επιλέξτε [Νέος (αριθμός ΦΑΞ)] από το μενού [Αριθμός ΦΑΞ].

 5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα προορισμού στο [Όνομα] στο πλαίσιο διαλόγου [Νέος (αριθμός ΦΑΞ)].

 6. Εισάγετε τον αριθμό φαξ του προορισμού στο [Αριθμός ΦΑΞ].

 7. Εισαγάγετε σχόλια στο [Σχόλια], εάν απαιτείται.

 8. Kάντε κλικ στο [ΟΚ].

 9. Επιλέξτε [Αποθήκευση] από το μενού [Αριθμός ΦΑΞ].

 10. Κάντε κλικ στο [OK] στο παράθυρο επιβεβαίωσης.

 11. Επιλέξτε [Έξοδος] από το μενού [Αριθμός ΦΑΞ].

Υπόμνημα

 • Μπορείτε να καταχωρήσετε έως 1000 προορισμούς.

 • Το όνομα και ο αριθμός φαξ που έχουν εισαχθεί ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία εκτυπώνονται στο εξώφυλλο.

Καταχώρηση πολλαπλών προορισμών ως μια ομάδα

Αν ομαδοποιήσετε τους καταχωρημένους προορισμούς, μπορείτε να στείλετε ταυτόχρονα ένα φαξ σε πολλαπλούς προορισμούς.

 1. Πατήστε [Έναρξη] και στη συνέχεια επιλέξτε [Συσκευές και Εκτυπωτές].

 2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο OKI MC873 και μετά επιλέξτε [Προτιμήσεις εκτύπωσης] > [OKI MC873(ΦΑΞ)].

 3. Κάντε κλικ στο [Τηλεφωνικός κατάλογος] στην καρτέλα [Διαμόρφωση].

 4. Επιλέξτε [Νέα (Ομάδα)] από το μενού [Αριθμός ΦΑΞ].

 5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα ομάδας στο [Όνομα ομάδας] στο πλαίσιο διαλόγου [Νέα (Ομάδα)].

 6. Εισαγάγετε σχόλια στο [Σχόλια], εάν απαιτείται.

 7. Επιλέξτε τον προορισμό για καταχώρηση στην ομάδα, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Προσθήκη->].

  Υπόμνημα

  Κάντε κλικ στο [Νέος (αριθμός ΦΑΞ)], εάν είναι απαραίτητο.

  Διαχείριση του Βιβλίου Τηλεφώνων Φαξ Η/Υ

 8. Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη των απαιτούμενων αριθμών φαξ, κάντε κλικ στο [OK].

  Η νέα ομάδα προστίθεται στο αριστερό πεδίο στο πλαίσιο διαλόγου [Τηλεφωνικός κατάλογος]. Εάν επιλέξετε μια ομάδα, οι αριθμοί φαξ που είναι καταχωρημέμοι στην ομάδα εμφανίζονται στο δεξί πεδίο του πλαισίου διαλόγου.

 9. Επιλέξτε [Αποθήκευση] από το μενού [Αριθμός ΦΑΞ].

 10. Κάντε κλικ στο [OK] στο παράθυρο επιβεβαίωσης.

 11. Επιλέξτε [Έξοδος] από το μενού [Αριθμός ΦΑΞ].

Εξαγωγή των δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου σε ένα αρχείο CSV (Εξαγωγή)

Η λειτουργία εισαγωγής/εξαγωγής σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε αριθμούς φαξ στον τηλεφωνικό κατάλογο που δημιουργείται με έναν διαφορετικό Η/Υ. Αν ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία, μπορείτε να εξάγετε έναν τηλεφωνικό κατάλογο που έχει δημιουργηθεί με τον Η/Υ σας, έτσι ώστε ο τηλεφωνικός κατάλογος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έναν διαφορετικό Η/Υ.

Σημείωση

Δεν μπορείτε να εξάγετε οποιαδήποτε ομάδα, αλλά μπορείτε να εξάγετε κάθε καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο.

 1. Πατήστε [Έναρξη] και στη συνέχεια επιλέξτε [Συσκευές και Εκτυπωτές].

 2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο OKI MC873 και μετά επιλέξτε [Προτιμήσεις εκτύπωσης] > [OKI MC873(ΦΑΞ)].

 3. Κάντε κλικ στο [Τηλεφωνικός κατάλογος] στην καρτέλα [Διαμόρφωση].

 4. Επιλέξτε [Εξαγωγή] από το μενού [Εργαλεία].

 5. Επιλέξτε έναν προορισμό αποθήκευσης στο πλαίσιο διαλόγου [Εξαγωγή σε αρχείο].

 6. Πληκτρολογήστε το όνομα ενός αρχείου και μετά κάντε κλικ στο [Αποθήκευση].

  Τα δεδομένα τηλεφωνικού καταλόγου εξάγονται ως ένα αρχείο CSV. Οι καταχωρήσεις διαχωρίζονται με κόμματα, και εμφανίζονται κατά σειρά εμφάνισης στο αρχείο CSV. Αποθηκεύονται κατά σειρά ονομάτων, αριθμών φαξ και σχολίων.

 7. Κλείστε τον τηλεφωνικό κατάλογο.

Εισαγωγή των δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου που εξάγονται σε ένα αρχείο CSV (Εισαγωγή)

Η λειτουργία εισαγωγής σας επιτρέπει να εισάγετε αριθμούς φαξ στο βιβλίο τηλεφώνων που δημιουργείται με έναν διαφορετικό Η/Υ στον Η/Υ σας.

Σημείωση

Οι καταχωρημένες εισαγωγές δεν εισάγονται.

Εισαγωγή δεδομένων τηλεφωνικού καταλόγου

 1. Αντιγράψτε το εξαγόμενο βιβλίο τηλεφώνων σε έναν διαφορετικό Η/Υ.

 2. Πατήστε [Έναρξη] και στη συνέχεια επιλέξτε [Συσκευές και Εκτυπωτές].

 3. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο OKI MC873 και μετά επιλέξτε [Προτιμήσεις εκτύπωσης] > [OKI MC873(ΦΑΞ)].

 4. Κάντε κλικ στο [Τηλεφωνικός κατάλογος] στην καρτέλα [Διαμόρφωση].

 5. Επιλέξτε [Εισαγωγή] από το μενού [Εργαλεία].

 6. Καθορίστε το αντιγραμμένο αρχείο για το [Επιλέξτε ένα αρχείο CSV] στο παράθυρο διαλόγου [Εισαγωγή Βιβλίου Τηλεφώνων].

 7. Πατήστε [Περιήγηση] για να επιλέξετε ένα αρχείο.

 8. Επιλέξτε [Επόμενο].

Συσχέτιση ενός νέου ορισμού με τη μορφή τηλεφωνικού καταλόγου

Αν επιθυμείτε να εισάγετε αρχείο CSV με διαφορετική μορφή από αυτή του βιβλίου τηλεφώνων, επιλέξτε ένα αρχείο ορισμού CSV και συσχετίστε τον ορισμό με αυτόν του βιβλίου τηλεφώνων.

 1. Αντιγράψτε το εξαγόμενο βιβλίο τηλεφώνων σε έναν διαφορετικό Η/Υ.

 2. Πατήστε [Έναρξη] και στη συνέχεια επιλέξτε [Συσκευές και Εκτυπωτές].

 3. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο OKI MC873 και μετά επιλέξτε [Προτιμήσεις εκτύπωσης] > [OKI MC873(ΦΑΞ)].

 4. Κάντε κλικ στο [Τηλεφωνικός κατάλογος] στην καρτέλα [Διαμόρφωση].

 5. Επιλέξτε [Εισαγωγή] από το μενού [Εργαλεία].

 6. Καθορίστε το αρχείο CSV για εισαγωγή στο [Επιλέξτε ένα αρχείο CSV] στο παράθυρο διαλόγου [Εισαγωγή Βιβλίου Τηλεφώνων].

 7. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Ρύθμιση σχέσεων μεταξύ των πεδίων που έχουν εισαχθεί και του βιβλίου τηλεφώνων].

 8. Καθορίστε ένα αρχείο ορισμού CSV στο [Επιλέξτε ένα αρχείο Ορισμού CSV], εάν είναι απαραίτητο.

  Επιλέξτε [Κόμμα (,)] για το [Χαρακτήρας Περιορισμού Πεδίου].

  Υπόμνημα

  Μπορείτε να συνεχίσετε τη λειτουργία ακόμα και αν δεν ορίσετε ένα αρχείο ορισμού. Αν δεν ορίσετε ένα αρχείο ορισμού, επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύσετε ένα νέο αρχείο ορισμού στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται μετά το βήμα 7.

 9. Επιλέξτε [Επόμενο].

 10. Συσχετίστε τον ορισμό που εισάγετε με τον ορισμό του βιβλίου τηλεφώνων, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [OK].

 11. Επιλέξτε [Αποθήκευση] από το μενού [Αριθμός ΦΑΞ].

 12. Κάντε κλικ στο [OK] στο παράθυρο επιβεβαίωσης.

 13. Επιλέξτε [Έξοδος] από το μενού [Αριθμός ΦΑΞ].