Ρύθμιση Δίσκου για Εκτύπωση Ληφθέντων Εγγράφων

Ένα ληφθέν φαξ εκτυπώνεται αυτόματα. Μπορείτε να καθορίσετε έναν δίσκο χαρτιού προς χρήση.

Σημείωση

Μην τραβάτε το δίσκο χαρτού κατά την εκτύπωση.

Εάν η συσκευή δεν μπορεί να εκτυπώσει ληφθέντα φαξ λόγω έλλειψης χαρτιού ή εμπλοκών χαρτιού, η συσκευή μπορεί να λάβει δεδομένα έως 8192 φύλλων. (Ωστόσο, αυτή η ποσότητα ποικίλει ανάλογα με τον υπολειπόμενο χώρο στη μνήμη ή το περιεχόμενο του εγγράφου.) Εάν η συσκευή δεν μπορεί να εκτυπώσει ληφθέντα φαξ εξαιτίας έλλειψης χαρτιού ή εμπλοκών χαρτιού, ανατρέξτε στα ακόλουθα στοιχεία για να λύσετε το πρόβλημα. Εάν λυθεί το πρόβλημα, ξεκινά αυτόματα η εκτύπωση.

Φόρτωση χαρτιού

Εάν παρουσιαστεί εμπλοκή χαρτιού

Έλεγχος της Κατάστασης Επικοινωνίας/Ιστορικό Αποστολής και Λήψης

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε [Διαμόρφωση Σελίδας].

 3. Πατήστε [Επιλογή Δίσκου].

 4. Πατήστε [ΦΑΞ].

 5. Επιλέξτε ένα δίσκο χαρτιού για ρύθμιση.

 6. Επιλέξτε μία ρύθμιση.

  • Ο δίσκος χαρτιού με ρύθμιση [ON(Πριν)] χρησιμοποιείται μπροστά από άλλο δίσκο που περιέχει χαρτί του ίδιου μεγέθους.

  • Ο δίσκος ΜΡΤ είναι εργοστασιακά ρυθμισμένος στο [OFF].

 7. Πατήστε το [Πίσω] μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.

Υπόμνημα

 • Χρησιμοποιήστε μόνο απλό ή ανακυκλωμένο χαρτί.

 • Τα διαθέσιμα μεγέθη χαρτιού είναι A3, A4, A5, B4, B5, Tabloid, Letter, Legal 13, Legal 13,5, Legal 14, Statement, Folio.

Βάση

Διαθέσιμο μέγεθος χαρτιού για εκτύπωση ληφθέντος φαξ

ΑΒ

A3, A4 Portrait, A4 Landscape, A5Portrait, A5 Landscape, B4, B5 Landscape, B5 Portrait, Folio

Letter

Tabloid, Letter Portrait, Letter Landscape, Legal 13/13,5/14, Statement Portrait, Statement Landscape

Προτεραιότητα μεγέθους χαρτιού

 • Αν ένα ληφθέν φαξ είναι μεγαλύτερο από το καθορισμένο μέγεθος χαρτιού, το φαξ μειώνεται, απορρίπτεται ή εκτυπώνεται πάνω σε πολλά φύλλα χαρτιού, ανάλογα με τις ρυθμίσεις εκτύπωσης λήψεων.

Ρύθμιση Μεθόδου Εκτύπωσης Όταν μια Ληφθείσα Εικόνα Υπερβαίνει το Μέγεθος Χαρτιού