Προτεραιότητα μεγέθους χαρτιού

Τα ληφθέντα φαξ εκτυπώνονται σύμφωνα με την προτεραιότητα μεγέθους χαρτιού στον ακόλουθο πίνακα.

Μέγεθος εγγράφου στη συσκευή του αποστολέα

Προτεραιότητα μεγέθους χαρτιού