Έλεγχος της Κατάστασης Επικοινωνίας/Ιστορικό Αποστολής και Λήψης

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να ελέγξετε την αποστολή και λήψη φαξ.

Μπορείτε να ελέγξετε αν ένα φαξ στέλνεται σωστά, όταν η εργασία αποστολής φαξ βρίσκεται σε εξέλιξη.

 1. Πατήστε [Φαξ/Διαδικτυακό Φαξ] ή το κουμπί (ΦΑΞ).

 2. Πατήστε [ΦΑΞ].

 3. Επιλέξτε την καρτέλα [Προβολή/Ακύρωση εργασίας φαξ].

 4. Έλεγχος του περιεχομένου εργασίας.

Μπορείτε να ελέγξετε το ιστορικό αποστολής και το ιστορικό λήψης.

 1. Πατήστε [Φαξ/Διαδικτυακό Φαξ] ή το κουμπί (ΦΑΞ).

 2. Πατήστε [Tx/Rx Journal (Ιστορικό αποστολής/λήψης)].

 3. Πατήστε [Tx Journal (Ιστορικό αποστολής)] ή [Rx Journal (Ιστορικό λήψης)].

  Ιστορικό αποστολής: Απαριθμεί τα αποτελέσματα αποστολής.

  Ιστορικό λήψης: Απαριθμεί τα αποτελέσματα λήψης.

 4. Πατήστε [Description (Περιγραφή)] στην οθόνη αποτελεσμάτων συναλλαγών για να ελέγξετε τις λεπτομερείς πληροφορίες.

  Τα ακόλουθα στοιχεία μπορούν να ελεγχθούν.

  Στοιχείο

  Περιγραφή

  Απομακρυσμένος σταθμός

  Υποδεικνύει προορισμούς.

  Μπορείτε να αλλάξετε το στιλ οθόνης του "Απομακρυσμένος σταθμός" στη ρύθμιση [Distant Station Priority (Προτεραιότητα απομακρυσμένου σταθμού)] του [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [Fax Setup (Διαμόρφωση φαξ)] > [Other Settings (Άλλες ρυθμίσεις)].

  Όταν έχει οριστεί [Type 1 (Τύπος 1)]

  • Για την αυτόματη αποστολή φαξ/λήψη ανίχνευσης Fcode

   Εμφανίζονται οι πληροφορίες συσκευής (αριθμός τηλεφώνου) που είναι καταχωρημένες στη συσκευή προορισμού.

   Αν οι πληροφορίες συσκευής (αριθμός τηλεφώνου) δεν είναι καταχωρημένες στη συσκευή προορισμού, εμφανίζονται οι πληροφορίες προορισμού ("Όνομα" του "Ταχεία κλήση" ή αριθμός τηλεφώνου) που προσδιορίστηκαν στη συσκευή.

  • Για τη μη αυτόματη αποστολή (κλήση χωρίς απαγκίστρωση)

   Εμφανίζονται οι πληροφορίες συσκευής (αριθμός τηλεφώνου) που είναι καταχωρημένες στη συσκευή προορισμού.

   Αν οι πληροφορίες συσκευής (αριθμός τηλεφώνου) δεν είναι καταχωρημένες στη συσκευή προορισμού, εμφανίζεται ο προσδιορισμένος προορισμός (αριθμός τηλεφώνου).

  Όταν έχει οριστεί [Type 2 (Τύπος 2)]

  • Για την αυτόματη αποστολή φαξ/λήψη ανίχνευσης Fcode

   Εμφανίζονται οι πληροφορίες προορισμού ("Όνομα" του "Ταχεία κλήση" ή αριθμός τηλεφώνου) που προσδιορίστηκαν στη συσκευή.

  • Για τη μη αυτόματη αποστολή (κλήση χωρίς απαγκίστρωση)

   Προβάλλεται ο προσδιορισμένος προορισμός (αριθμός τηλεφώνου).

  *Το στιλ οθόνης του "Απομακρυσμένος σταθμός" δεν μπορεί να αλλάξει σε περίπτωση λήψης φαξ, μη αυτόματης αποστολής με τη χρήση του εξωτερικού τηλεφώνου, ή αποστολή ανίχνευσης Fcode.

  Εμφανίζονται οι πληροφορίες συσκευής (αριθμός τηλεφώνου) που είναι καταχωρημένες στη συσκευή προορισμού.

  Αν οι πληροφορίες συσκευής (αριθμός τηλεφώνου) δεν είναι καταχωρημένες στη συσκευή προορισμού, εμφανίζεται "Άγνωστος εταίρος".

  Ανάλυση

  Κανονικό, Λεπτό ή Πολύ Λεπτό

  Ώρα έναρξης

  Ώρα Μήνα/Ημέρας: Λεπτό

  Χρόνος

  Λεπτό "Δευτερόλεπτο"

  Σελίδα

  Αριθμός σελίδων

  Είδος

  Ιστορικό αποστολής

  Υποδεικνύει το είδος φαξ.

  Μη αυτόματη αποστολή: Αποστολή ενός φαξ μετά την ολοκλήρωσης μιας τηλεφωνικής κλήσης που έγινε από εξωτερικό τηλέφωνο.

  Αποστολή σε ασφαλή θυρίδα: Αποστολή ενός φαξ στην εμπιστευτική θυρίδα της συσκευής προορισμού.

  Αποστολή ανίχνευσης F-code: Αποστολή ενός εγγράφου που αποθηκεύτηκε στο πλαίσιο πίνακα ανακοινώσεων της συσκευής ως φαξ.

  Αναμετάδοση: Αποστολή ενός φαξ σε πολλαπλούς προορισμούς ταυτόχρονα.

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΑΞ: Αποστολή φαξ με το πρόγραμμα οδήγησης φαξ ενός υπολογιστή.

  Προώθηση: Προώθηση ενός ληφθέντος φαξ σε μια άλλη συσκευή φαξ.

  *Ένα κενό πεδίο υποδεικνύει επικοινωνία διαφορετική από αυτές τις κατηγορίες, όπως συνήθως αυτόματη αποστολή και λήψη.

  Ιστορικό λήψης

  Μη αυτόματη λήψη: Λήψη ενός φαξ μετά από απάντηση με το εξωτερικό τηλέφωνο.

  Λήψη ανίχνευσης F-code: Λήψη ενός εγγράφου που αποθηκεύτηκε στο πλαίσιο πίνακα ανακοινώσεων της συσκευής προορισμού ως φαξ.

  Λήψη ασφαλούς θυρίδας: Λήψη ενός φαξ που στάλθηκε στην εμπιστευτική θυρίδα της συσκευής.

  *Ένα κενό πεδίο υποδεικνύει επικοινωνία διαφορετική από αυτές τις κατηγορίες, όπως συνήθως αυτόματη αποστολή και λήψη.

  Αποτέλεσμα

  Προβάλλει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες έξι καταστάσεις: "# OK", "* OK", "OK", "# ΣΦΑΛΜΑ", "* ΣΦΑΛΜΑ", ή "ΣΦΑΛΜΑ".

  #: Επικοινωνεί μέσω Super G3.

  *: Επικοινωνεί μέσω G3 ECM.

  Κανένα: Επικοινωνεί μέσω μη ECM.

  Κωδικός σφάλματος

  Υποδεικνύει τον κωδικό σφάλματος όταν παρουσιάζεται ένα σφάλμα επικοινωνίας.

  Για λεπτομέρειες σχετικά με τον κωδικό σφάλματος, ανατρέξτε στην ενότητα "Κωδικοί σφαλμάτων φαξ".

  Ένα κενό πεδίο υποδεικνύει πως η επικοινωνία ολοκληρώθηκε επιτυχώς.