Ρύθμιση της λειτουργίας λήψης

Υπάρχουν πέντε λειτουργίες λήψης φαξ: [Fax Ready Mode (Λειτουργία ετοιμότητας φαξ)], [Tel/Fax Ready Mode (Λειτουργία ετοιμότητας τηλεφώνου/φαξ)], [Ans/Fax Ready Mode (Λειτουργία ετοιμότητας απάντησης/φαξ)], [Tel Ready Mode (Λειτουργία ετοιμότητας τηλεφώνου)] και [DRD (DRD)]. Η λειτουργία λήψης ποικίλλει ανάλογα με τον τρόπο λήψης. Όταν αλλάζετε τη λειτουργία λήψης φαξ, ελέγξτε τη συμπεριφορά της λήψης. Στη λειτουργία λήψης, εκτός από τη [Fax Ready Mode (Λειτουργία ετοιμότητας φαξ)], πρέπει να συνδέσετε ένα τηλέφωνο στη συσκευή. Ένα τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο στη συσκευή αποκαλείται εξωτερικό τηλέφωνο.

Όταν η λήψη φαξ είναι σε εξέλιξη, τα στοιχεία του αποστολέα εμφανίζονται στην οθόνη. Ακόμη και αν η λήψη ολοκληρωθεί, η ένδειξη [ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ] ανάβει εφόσον τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα στη μνήμη αυτής της συσκευής.

Υπόμνημα

 • Αλλάξτε τη λειτουργία λήψης στη [Διαμόρφωση Διαχειριστή] > [Εγκατάσταση Χρήστη].

  Εγκατάσταση χρήστη

 • Αν συμβεί υπερχείλιση μνήμης κατά τη λήψη δεδομένων, η λήψη ακυρώνεται. Σε μια τέτοια περίπτωση, ζητήστε από τον αποστολέα να στείλει ξανά το φαξ.

Αυτή η λειτουργία είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. Εάν η [Λειτουργία Ετοιμότητας Φαξ] έχει οριστεί, η συσκευή λαμβάνει αυτόματα τα φαξ.

Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για φαξ, αυτή η λειτουργία συνιστάται.

Αν η [Λειτουργία Ετοιμότητας Τηλ/Φαξ] έχει οριστεί, η συσκευή καθορίζει αυτόματα αν η εισερχόμενη κλήση είναι μια κλήση φωνής ή φαξ, η οποία σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα τηλέφωνο και φαξ. Για να λάβετε κλήσεις, πρέπει να συνδέσετε ένα εξωτερικό τηλέφωνο στη συσκευή εκ των προτέρων.

 • Λήψη ενός Φαξ

  Η λήψη φαξ ξεκινά αυτόματα.

 • Λήψη μιας Κλήσης

  Όταν λαμβάνετε μία κλήση, το τηλέφωνο αρχίζει να χτυπάει. Σηκώστε το ακουστικό του εξωτερικού τηλεφώνου για να απαντήσετε στην κλήση. Για να λάβετε ένα φαξ, πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).

Υπόμνημα

Εάν η [Λειτουργία Ετοιμότητας Απαν/Φαξ] έχει οριστεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία του τηλεφωνητή του εξωτερικού τηλεφώνου και φαξ. Συνδέστε ένα εξωτερικό τηλέφωνο εξοπλισμένο με τη λειτουργία του τηλεφωνητή εκ των προτέρων.

 • Λήψη ενός Φαξ

  Ο τηλεφωνητής χτυπάει, ένα μήνυμα απόκρισης παίζει, και η λήψη φαξ αρχίζει αυτόματα.

 • Λήψη μιας Κλήσης

  Ο τηλεφωνητής χτυπάει, ένα μήνυμα απόκρισης παίζει, και μία ηχογράφηση μηνύματος ξεκινά.

Υπόμνημα

 • Η [Λειτουργία Ετοιμότητας Απαν/Φαξ] μπορεί να μη λειτουργήσει σωστά, ανάλογα με την λειτουργία του τηλεφωνητή του εξωτερικού σας τηλεφώνου ή της συσκευής του αποστολέα.

 • Πριν συνδέσετε ένα εξωτερικό τηλέφωνο, ελέγξτε πώς να συνδέσετε το τηλέφωνο με τη συσκευή.

  Σύνδεση με τηλεφωνική γραμμή

Εάν χρησιμοποιείτε συχνά το εξωτερικό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή, η [Λειτ. Ετοιμότ. Τηλεφώνου] συνιστάται.

 • Λήψη μιας Κλήσης

  Όταν λαμβάνετε μία κλήση, το εξωτερικό τηλέφωνο αρχίζει να χτυπάει.

 • Λήψη ενός Φαξ

  Όταν λαμβάνετε ένα σήμα, το εξωτερικό τηλέφωνο αρχίζει να χτυπάει. Σηκώστε το ακουστικό του εξωτερικού τηλεφώνου, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ). Για να συνεχίσετε μια συνομιλία μετά από τη λήψη του φαξ, μην κατεβάσετε το ακουστικό. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, μπορείτε να μιλήσετε.

Υπόμνημα

Πριν συνδέσετε ένα εξωτερικό τηλέφωνο, ελέγξτε πώς να συνδέσετε το τηλέφωνο με τη συσκευή.

Σύνδεση με τηλεφωνική γραμμή

Εάν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανίχνευσης διακριτικό κωδωνισμού (DRD) που παρέχεται από την τηλεφωνική εταιρεία, αυτή η λειτουργία συνιστάται.