Καθορισμός πότε θα κουδουνίζει το εξωτερικό τηλέφωνο (Λειτουργία προτεραιότητας τηλεφώνου)

Ορίστε πότε το εξωτερικό τηλέφωνο και η συσκευή χτυπούν στη της μηχανής στη Λειτ. Ετοιμότ. Τηλ/Φαξ.

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 4. Πατήστε [Διαμόρφωση Φαξ].

 5. Πατήστε [Ρύθμιση Φαξ].

 6. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Tel Priority Mode (Λειτουργία προτεραιότητας τηλεφώνου)] για να το ορίσετε σε [ON (Ενεργοποίηση)].

  Υπόμνημα

  Πατώντας [Λειτουργία Προτεραιότητας Τηλεφώνου] γίνεται εναλλαγή μεταξύ [ON] και [OFF].

  • [ON]: Ο αποστολέας υποτίθεται ότι πραγματοποιεί μια φωνητική κλήση. Το τηλέφωνο χτυπάει νωρίς.

  • [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ]: Ο αποστολέας υποτίθεται ότι στέλνει ένα φαξ. Όταν η συσκευή προσδιορίσει ότι ο αποστολέας θέλει να κάνει μια φωνητική κλήση, χτυπάει το τηλέφωνο.

 7. Πατήστε το [Πίσω] μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.