Ρύθμιση της Λειτουργίας Ανίχνευσης Φαξ

Ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε να μπορεί να προσδιορίσει αν ο αποστολέας στέλνει ένα φαξ, ενώ ο παραλήπτης κρατάει το ακουστικό του εξωτερικού τηλεφώνου αφού το σηκώσει για να απαντήσει στην κλήση, όταν χτυπάει το τηλέφωνο στη λειτουργία Λειτ. Ετοιμότ. Τηλ/Φαξ.

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 4. Πατήστε [Διαμόρφωση Φαξ].

 5. Πατήστε [Ρύθμιση Φαξ].

 6. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [CNG Detection (Ανίχνευση CNG)] και ορίστε το σε [ON (Ενεργοποίηση)].

  Υπόμνημα

  Πατώντας το [Ανίχνευση CNG] γίνεται εναλλαγή μεταξύ [ON] και [OFF].

  • [ON]: Η συσκευή ανιχνεύει τα σήματα ήχου φαξ, και στη συνέχεια αρχίζει αυτόματα να λαμβάνει ένα φαξ.

  • [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ]: Αν ο αποστολέας στέλνει ένα φαξ, η συσκευή λαμβάνει ένα φαξ με μη αυτόματη λήψη.

 7. Πατήστε το [Πίσω] μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.