Ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη T/F

Ρυθμίστε τον χρόνο πριν αρχίσει η συσκευή να λαμβάνει ένα φαξ αυτόματα εάν μία εισερχόμενη κλήση δεν απαντηθεί στη Λειτ. Ετοιμότ. Τηλ/Φαξ ή στη Λειτουργία Ετοιμότητας Απαν/Φαξ.

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 4. Πατήστε [Διαμόρφωση Φαξ].

 5. Πατήστε [Ρύθμιση Φαξ].

 6. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [T/F Times Programming (Προγραμματισμός χρονοδιακόπτη T/F)].

 7. Επιλέξτε έναν χρόνο Τ/F.

  • [20 δευτερόλεπτα]: Εάν μια εισερχόμενη κλήση δεν απαντηθεί μέσα σε 20 δευτερόλεπτα, η συσκευή αρχίζει να λαμβάνει ένα φαξ αυτόματα.

  • [35 δευτερόλεπτα]: Εάν μια εισερχόμενη κλήση δεν απαντηθεί μέσα σε 35 δευτερόλεπτα, η συσκευή αρχίζει να λαμβάνει ένα φαξ αυτόματα.

 8. Πατήστε το [Πίσω] μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.