Ρύθμιση της Λειτουργίας TAD

Ορίστε έναν τύπο λειτουργίας στη Λειτ. Ετοιμότ. Απαν/Φαξ.

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 4. Πατήστε [Διαμόρφωση Φαξ].

 5. Πατήστε [Ρύθμιση Φαξ].

 6. Πιέστε ή αρκετές φορές και πιέστε [TAD Mode (Λειτουργία TAD)].

 7. Επιλέξτε έναν τύπο.

  • [Τύπος 1]: Ανίχνευση του σήματος φαξ ξεκινά αμέσως μετά αφού ο τηλεφωνητής/τηλέφωνο απαντά. Αν ο αποστολέας στέλνει ένα φαξ, η λήψη του φαξ αρχίζει αυτόματα.

   Όταν τελειώσει την ανταπόκριση ο τηλεφωνητής, η λήψη του φαξ ξεκινάει.

   Εάν υπάρχει ένα πρόβλημα με λήψη φαξ, η χρήση αυτού του τύπου μπορεί να βελτιώσει το πρόβλημα.

  • [Τύπος 2]: Ανίχνευση του σήματος φαξ ξεκινά αμέσως μετά αφού ο τηλεφωνητής/τηλέφωνο απαντά. Αν ο αποστολέας στέλνει ένα φαξ, η λήψη αρχίζει αυτόματα.

   Ακόμη και αφού τελειώσει την ανταπόκριση ο τηλεφωνητής, η λήψη του φαξ δεν ξεκινάει.

   Αν συνήθως λαμβάνετε κλήσεις, χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο.

  • [Τύπος 3]: Ανίχνευση του σήματος φαξ ξεκινά σε 15 δευτερόλεπτα αφού ο τηλεφωνητής/τηλέφωνο απαντά. Αν ο αποστολέας στέλνει ένα φαξ, η λήψη αρχίζει αυτόματα.

   Όταν τελειώσει την ανταπόκριση ο τηλεφωνητής, η λήψη του φαξ ξεκινάει.

   Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο για κανονική χρήση.

 8. Πατήστε το [Πίσω] μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.