Εμπλοκή Άχρηστων Φαξ

Μπορείτε να μπλοκάρετε ανεπιθύμητα φαξ ρυθμίζοντας να λαμβάνετε φαξ μόνο από καταχωρημένους αριθμούς ταχείας κλήσης, ή να απορρίπτετε από καθορισμένους καταχωρημένους αριθμούς.

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να μπλοκάρτε ανεπιθύμητα άχρηστα φαξ.

Κατάσταση

Περιγραφή

Κατάσταση 1

Αυτή η λειτουργία απορρίπτει τους αποστολείς που δεν είναι καταχωρημένοι στους αριθμούς ταχείας κλήσης.

Αν τα τέσσερα τελευταία ψηφία ενός καταχωρημένο αριθμού φαξ συμφωνούν με το ID αποστολέα, η λήψη επιτρέπεται.

Κατάσταση 2

Αυτή η λειτουργία απορρίπτει αποστολείς με αριθμούς που είναι καταχωρημένοι στην φραγή άχρηστων φαξ.

Καταχωρήστε τέσσερα έως οκτώ ψηφία ενός αριθμού φαξ.

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 10 αριθμούς.

Κατάσταση 3

Αυτή η λειτουργία είναι ένας συνδυασμός της Κατάστασης 1 και Κατάστασης 2.

Αυτή η λειτουργία απορρίπτει τους αποστολείς που δεν είναι καταχωρημένοι στους αριθμούς ταχείας κλήσης.

Αυτή η λειτουργία επίσης απορρίπτει τους αποστολείς που είναι καταχωρημένοι στη φραγή άχρηστων φαξ.

OFF

Τα άχρηστα φαξ δε μπλοκάρωνται.

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 4. Πατήστε [Διαμόρφωση Φαξ].

 5. Πατήστε [Άλλες Ρυθμίσεις].

 6. Πατήστε [Λίστα Φραγής Άχρηστων Φαξ].

 7. Πατήστε [Ρυθμίσεις].

 8. Επιλέξτε [OFF] ή [Κατάσταση1].

Καταχωρήστε τους αριθμούς των αποστολέων τους οποίους επιθυμείτε να εντάξετε στα μπλοκαρισμένα άχρηστα φαξ.

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 4. Πατήστε [Διαμόρφωση Φαξ].

 5. Πατήστε [Άλλες Ρυθμίσεις].

 6. Πατήστε [Λίστα Φραγής Άχρηστων Φαξ].

 7. Πατήστε [Ρυθμίσεις].

 8. Επιλέξτε [Κατάσταση2] ή [Κατάσταση3].

 9. Πατήστε [Κατάλογος Καταχωρημένων].

 10. Επιλέξτε ένα πλαίσιο καταχώρησης, και στη συνέχεια πατήστε [Καταχώρηση].

  Υπόμνημα

  Για να αλλάξετε έναν αριθμό που έχει ήδη καταχωρηθεί, πατήστε [Επεξεργασία] για τη πλαίσιο στο οποίο είναι καταχωρημένος ο αριθμός που θέλετε να αλλάξετε.

 11. Εισάγετε τα τελευταία τέσσερα έως οκτώ ψηφία του τηλεφωνικού αριθμού για να μπλοκάρετε ανεπιθύμητα φαξ με τη χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου.

 12. Πατήστε [OK].

 13. Πατήστε [Κλείσιμο] στην οθόνη επιβεβαίωσης.

 14. Για να συνεχίσετε με την καταχώρηση άλλου αριθμού, επαναλάβετε την διαδικασία από το βήμα 10.

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 4. Πατήστε [Διαμόρφωση Φαξ].

 5. Πατήστε [Άλλες Ρυθμίσεις].

 6. Πατήστε [Λίστα Φραγής Άχρηστων Φαξ].

 7. Πατήστε [Κατάλογος Καταχωρημένων].

 8. Επιλέξτε ένα πλαίσιο καταχώρησης, και στη συνέχεια πατήστε [Διαγραφή].

 9. Πατήστε [Ναι] στην οθόνη επιβεβαίωσης.

  Ο αριθμός έχει διαγραφεί.

  Υπόμνημα

  Αν επιλέξετε [Όχι], ο αριθμός αυτός δεν θα διαγραφεί, και θα επιστρέψετε στο βήμα 8.

 10. Για να συνεχίσετε με την διαγραφή άλλου αριθμού, επαναλάβετε την διαδικασία από το βήμα 8.