Προεπισκόπηση ενός ληφθέντος φαξ

Πριν εκτυπώσετε ληφθέντα φαξ, μπορείτε να ελέγξετε την εικόνα προεπισκόπησης στον πίνακα αφής.

Μπορεί να γίνει προεπισκόπηση μόνο των φαξ που λήφθηκαν αφού ορίστηκε η "Ασφαλής λήψη".

Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία [DATA IN MEMORY (ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΜΝΗΜΗ)] ανάβει.

Ρύθμιση Ασφαλούς Λήψης

Μπορείτε να εκτυπώσετε ληφθέντα δεδομένα μετά την προεπισκόπηση.

 1. Πατήστε [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)] στον πίνακα αφής.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Store Document Settings (Αποθήκευση ρυθμίσεων εγγράφου)].

 3. Πατήστε [Received Documents (Ληφθέντα έγγραφα)].

 4. Εάν εμφανιστεί η οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης που εισάγατε κατά τον ορισμό της ασφαλούς λήψης.

  Θα εμφανιστεί ο κατάλογος ληφθέντων φαξ.

 5. Πατήστε [Preview (Προεπισκόπηση)] για να εκτυπωθεί ένα έγγραφο.

 6. Πατήστε [Print (Εκτύπωση)].

 7. Πατήστε [Yes (Ναι)] στην οθόνη επιβεβαίωσης.

  Ξεκινάει η εκτύπωση ληφθέντων φαξ.

 8. Πατήστε [Back (Πίσω)] μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.