Φόρτωση χαρτιού

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει διάφορες πληροφορίες σχετικά με το χαρτί που μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα δίσκο χαρτιού αυτής της συσκευής.

Για να ορίσετε τύπο και βάρος χαρτιού, πατήστε [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)] > [Paper Setup (Διαμόρφωση χαρτιού)] και πατήστε τον δίσκο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και μετά επιλέξτε [Media Type (Τύπος μέσου)] ή [Media Weight (Βάρος μέσου)].

Διαθέσιμοι τύποι χαρτιού

Για να εκτελέσετε εκτύπωση υψηλής ποιότητας, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τους υποστηριζόμενους τύπους χαρτιού που ικανοποιούν τις απαιτήσεις, όπως το υλικό, το βάρος, ή την επιφάνεια του χαρτιού τελικής επεξεργασίας. Χρησιμοποιείτε χαρτί εκτύπωσης ψηφιακών εικόνων.

Εάν εκτυπώσετε σε χαρτί που δεν συνιστάται από την OKI, ελέγξτε την ποιότητα εκτύπωσης και την κίνηση του χαρτιού καλά εκ των προτέρων για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα.

Είδος χαρτιού

Τον τύπο και το μέγεθος χαρτιού (mm) (Η τιμή που περικλείεται με παρένθεση αναφέρεται σε ίντσες.)

Βάρος χαρτιού

Απλό χαρτί

A3

297 x 420

64 έως 256 g/m2 (17 έως 68 λίβρες)

Για αμφίπλευρη εκτύπωση, 64 έως 220 g/m2 (7 έως 58 λίβρες)

Σημείωση

Εάν τοποθετήσετε χαρτί με πλάτος 216mm (8,5 ίντσες) ή πιο στενό, η εκτύπωση γίνεται πιο αργή.

A4

210 x 297

A5

148 x 210

A6

105 x 148

B4

257 x 364

B5

182 x 257

Β6

128 x 182

B6 Μισό

64 x 182

Γράμμα

215,9 x 279,4 (8,5 x 11)

Legal 13

215.9 x 330.2 (8.5 x 13)

Legal 13,5

215.9 x 342.9 (8.5 x 13,5)

Legal 14

215.9 x 355.6 (8.5 x 14)

Executive

184.2 x 266.7 (7.25 x 10,5)

Statement

(5,5 x 8,5)

8,5" SQ

(8,5 x 8,5)

Folio (210 x 330 mm)

210 x 330

8K (270 x 390 mm)

270 x 390

8K (273 x 394 mm)

273 x 394

8K (260 x 368 mm)

260 x 368

16K (184 x 260 mm)

184 x 260

16K (195 x 270 mm)

195 x 270

16K (197 x 273 mm)

197 x 273

4x6ίντσες

(4 x 6)

5x7ίντσες

(5 x 7)

Προσαρμοσμένο

Πλάτος: 64 έως 297

Μήκος: 90 έως 1321

64 έως 256 g/m2 (17 έως 68 λίβρες)

Φάκελος

Com-10

104.8 x 241.3 (4.125 x 9,5)

Οι φάκελοι πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από χαρτί 85 g/m2 (24 lb), και τα πτερύγιά τους πρέπει να διπλώνονται.

DL

110 x 220 (4.33 x 8,66)

C5

162 x 229 (6.4 x 9)

C4

229 x 324 (9 x 12,76)

Ετικέτα

A4

210 x 297

0,1 - 0,2 mm

Γράμμα

8,5 x 11 (215,9 x 279,4)

Μερικώς εκτυπωμένο χαρτί

Υπάγεται σε απλό χαρτί

64 έως 256 g/m2 (17 έως 68 λίβρες)

Έγχρωμο χαρτί

Υπάγεται σε απλό χαρτί

64 έως 256 g/m2 (17 έως 68 λίβρες)

Συνιστώμενο χαρτί

Η συσκευή υποστηρίζει πληθώρα μέσων εκτύπωσης, καθώς και διάφορες τιμές βάρους και μεγέθη χαρτιού. Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να επιλέγετε και να χρησιμοποιείτε τα μέσα. Για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή απόδοση, χρησιμοποιήστε 75 έως 90 g/m2 απλό χαρτί που έχει σχεδιαστεί για χρήση σε φωτοτυπικά μηχανήματα και εκτυπωτές λέιζερ. Δεν συνιστάται η χρήση χαρτιού με ιδιαίτερα ανάγλυφη ή τραχιά υφή. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν προεκτυπωμένα χαρτικά υλικά, ωστόσο δεν θα πρέπει να εμφανίζεται κηλίδωση κατά την έκθεση στις υψηλές θερμοκρασίες σταθεροποιητή που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία εκτύπωσης.

 • Φάκελοι

  Οι φάκελοι δεν πρέπει να είναι τσαλακωμένοι ή παραμορφωμένοι. Επίσης, οι φάκελοι πρέπει να είναι ορθογώνιου σχήματος, με άνοιγμα από το πάνω μέρος και κόλλα που παραμένει ανέπαφη όταν υποβάλλεται σε σταθεροποίηση με θερμούς κυλίνδρους πίεσης στη συσκευή. Οι φάκελοι με παράθυρο δεν είναι κατάλληλοι.

 • Ετικέτες

  Οι ετικέτες πρέπει να είναι του συνιστώμενου τύπου για χρήση σε φωτοαντιγραφικά και εκτυπωτές λέιζερ όπου η σελίδα φορέα βάσης καλύπτεται πλήρως από ετικέτες. Άλλοι τύποι ετικετών μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον εκτυπωτή λόγω αποκόλλησης των ετικετών κατά τη διαδικασία εκτύπωσης.

Αποθηκεύστε το χαρτί κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες για να διατηρηθεί η ποιότητα.

 • Μέσα σε ντουλάπι ή άλλο στεγνό και σκοτεινό μέρος

 • Σε επίπεδη επιφάνεια

 • Θερμοκρασία: 20℃

 • Υγρασία: 50% ΣΥ (σχετική υγρασία)

Μην αποθηκεύετε το χαρτί σε χώρους όπως φαίνεται παρακάτω:

 • Απευθείας στο πάτωμα

 • Όπου το χαρτί είναι εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως

 • Κοντά στο εσωτερικό ενός εξωτερικού τείχους

 • Σε ανομοιόμορφη επιφάνεια

 • Σε μέρος όπου μπορεί να δημιουργηθεί στατικός ηλεκτρισμός

 • Όπου η θερμοκρασία ανεβαίνει υπερβολικά ψηλά και η θερμοκρασία αλλάζει γρήγορα

 • Κοντά σε αυτή τη συσκευή, ένα κλιματιστικό, μια θερμάστρα, ή αγωγό

Σημείωση

 • Μην ξετυλίγετε το χαρτί μέχρι λίγο πριν από τη χρήση.

 • Μην αφήνετε το χαρτί ξετυλιγμένο για μεγάλη χρονική περίοδο. Κάνοντας έτσι ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα εκτύπωσης.

Οι παρακάτω τύποι χαρτιού και χωρητικότητα δίσκου μπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε δίσκο.

Φόρτωση σε Δίσκο 1

Διαθέσιμο μέγεθος χαρτιού

Χωρητικότητα Δίσκου

Βάρος χαρτιού

A3

A4

A5*

A6*

Β4

B5

Β6

Tabloid

Γράμμα

Legal (13 ίντσες)

Legal (13,5 ίντσες)

Legal (14 ίντσες)

Executive

Statement*

8,5" SQ (8,5 x 8,5 ίντσες)

Folio (210 x 330 mm)

8K (270 x 390 mm)

8K (273 x 394 mm)

8K (260 x 368 mm)

16K (184 x 260 mm)

16K (195 x 270 mm)

16K (197 x 273 mm)

Προσαρμοσμένο

300 φύλλα

(εάν το βάρος του χαρτιού είναι 80 g/m2)

Ελαφρύ

(64 έως 82 g/m2)

Μεσαίο Ελαφρύ

(83 έως 90 g/m2)

Μεσαίο

(91 έως 105 g/m2)

Βαρύ

(106 έως 128 g/m2)

Πολύ βαρύ1

(129 έως 188 g/m2)

Πάρα πολύ βαρύ2

(189 έως 220 g/m2)

*Το χαρτί δεν να χρησιμοποιηθεί για εκτύπωση διπλής όψης.

Φόρτωση σε Δίσκο 2/3/4 (Προαιρετικό)

Διαθέσιμο μέγεθος χαρτιού

Χωρητικότητα Δίσκου

Βάρος χαρτιού

A3

A4

A5*

B4

B5

Tabloid

Γράμμα

Legal (13 ίντσες)

Legal (13,5 ίντσες)

Legal (14 ίντσες)

Executive

8,5" SQ (8,5 x 8,5 ίντσες)

Folio (210 x 330 mm)

8K (270 x 390 mm)

8K (273 x 394 mm)

8K (260 x 368 mm)

16K (184 x 260 mm)

16K (195 x 270 mm)

16K (197 x 273 mm)

Προσαρμοσμένο

535 φύλλα

(εάν το βάρος του χαρτιού είναι 80 g/m2)

Ελαφρύ

(64 έως 82 g/m2)

Μεσαίο Ελαφρύ

(83 έως 90 g/m2)

Μεσαίο

(91 έως 105 g/m2)

Βαρύ

(106 έως 128 g/m2)

Πολύ βαρύ 1

(129 έως 188 g/m2)

Σημείωση

 • Το βάρος χαρτιού που είναι φορτωμένο σε μια πρόσθετη μονάδα δίσκου είναι 64 έως 176g/m2.

 • Το προσδιορισμένο βάρος χαρτιού Πολύ Βαρύ1 κυμαίνεται από 129 έως 188 g/m2, αλλά το εκτυπώσιμο βάρος είναι έως 176 g/m2.

* Το χαρτί δεν να χρησιμοποιηθεί για εκτύπωση διπλής όψης.

Φόρτωση στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων

Διαθέσιμο μέγεθος χαρτιού

Χωρητικότητα Δίσκου

Βάρος χαρτιού

A3

A4

A5*

A6*

B4

B5

Β6

Tabloid

Γράμμα

Legal (13 ίντσες)

Legal (13,5 ίντσες)

Legal (14 ίντσες)

Executive

Statement*

8,5" SQ (8,5 x 8,5 ίντσες)

Folio (210 x 330 mm)

8K (270 x 390 mm)

8K (273 x 394 mm)

8K (260 x 368 mm)

16K (184 x 260 mm)

16K (195 x 270 mm)

16K (197 x 273 mm)

Καρτέλα αρχειοθέτησης (3x5ίντσες)*

4x6ίντσες*

5x7ίντσες*

Προσαρμοσμένο

Com-10*

DL*

C5*

C4

100 φύλλα

(εάν το βάρος του χαρτιού είναι 80 g/m2)

10 φύλλα (φάκελοι)

Ελαφρύ

(64 έως 82 g/m2)

Μεσαίο Ελαφρύ

(83 έως 90 g/m2)

Μεσαίο

(91 έως 105 g/m2)

Βαρύ

(106 έως 128 g/m2)

Πολύ βαρύ1

(129 έως 188 g/m2)

Πάρα πολύ βαρύ2

(189 έως 220 g/m2)

Πάρα πολύ βαρύ3

(221 έως 256 g/m2)

* Το χαρτί δεν να χρησιμοποιηθεί για εκτύπωση διπλής όψης.

Το χαρτί μπορεί να φορτωθεί στους ακόλουθους δίσκους: Δίσκος 1, Δίσκος 2/3/4 (προαιρετικός) και δίσκος MP.

Φορτώστε φακέλους ή ετικέτες στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων.

Φόρτωση στον Δίσκο 1 ή Δίσκο 2/3/4

Η παρακάτω διαδικασία εξηγεί τον τρόπο φόρτωσης χαρτιού στον δίσκο 1 ή τον δίσκο 2/3/4 (προαιρετικό).

Σημείωση

Η παρακάτω διαδικασία χρησιμοποιεί τον δίσκο 1 ή ως παράδειγμα, αλλά η διαδικασία είναι η ίδια για τον δίσκο 2/3/4 (προαιρετικό).

 1. Τραβήξτε την κασέτα χαρτιού έξω.

 2. Ρυθμίστε τον δίσκο μεγέθους χαρτιού (1) για να ταιριάζει με το μέγεθος χαρτιού που φορτώθηκε.

 3. Σύρετε τον οδηγό χαρτιού στο πλάτος του χαρτιού που είναι για φόρτωση.

 4. Σύρετε τον αναστολέα χαρτιού στο μήκος του χαρτιού που είναι για φόρτωση.

  Όταν φορτώνετε χαρτί μεγέθους A6, μετακινήστε τον αναστολέα χαρτιού (2) προς τα μπροστά και αφαιρέστε το μία φορά, μετά εγκαταστήστε το στο μεταλλικό τμήμα. Σύρετε το στήριγμα χαρτιού προς την κατεύθυνση του βέλους και σταθεροποιήστε το.

 5. Ξεφυλλίστε μια στοίβα χαρτιού και, στη συνέχεια, ευθυγραμμίστε τις άκρες του χαρτιού.

 6. Φορτώστε το χαρτί με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω.

  Σημείωση

  Μην φορτώνετε χαρτί πάνω από το "Triangle" σήμα στον οδηγό χαρτιού.

 7. Ασφαλίστε το χαρτί που φορτώθηκε με τον οδηγό χαρτιού.

 8. Ελέγξτε αν το μέγεθος του φορτωμένου χαρτιού αντιστοιχεί στη ρύθμιση του άξονα μεγέθους χαρτιού.

 9. Σπρώξτε την κασέτα χαρτιού μέχρι να σταματήσει.

  Αν φορτώνετε ένα χαρτί, για το οποίο δεν μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθός του με τις επιλογές άξονα μεγέθους χαρτιού, ρυθμίστε τον άξονα στο [Άλλο] και μετά ορίστε μέγεθος χαρτιού στον πίνακα χειριστή.

 10. Πατήστε [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)] στον πίνακα αφής.

 11. Πατήστε [Paper Setup (Διαμόρφωση Σελίδας)].

 12. Πατήστε τον δίσκο στον οποίο έχει φορτωθεί το χαρτί.

 13. Ορίστε [Paper Size (Μέγεθος χαρτιού)], [Media Type (Τύπος μέσου)] και [Media Weight (Βάρος μέσου)].

 14. Πατήστε [Back (Πίσω)] μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.

Φόρτωση στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων

Η ακόλουθη διαδικασία περιγράφει τον τρόπο φόρτωσης χαρτιού στον δίσκο ΜΡΤ.

 1. Ανοίξτε τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων προς τα εμπρός εισάγοντας τα δάκτυλά σας στις μπροστινές εγκοπές.

 2. Τραβήξτε το στήριγμα χαρτιού προς τα έξω κρατώντας το κεντρικό μέρος του.

 3. Ανοίξτε την επιμέρους υποστήριξη.

 4. Ανοίξτε το κάλυμμα συνόλου χαρτιού.

 5. Προσαρμόστε τον οδηγό μη αυτόματης τροφοδοσίας χαρτιού στο πλάτος του χαρτιού προς φόρτωση.

 6. Εισάγετε το χαρτί με την πλευρά εκτύπωσης προς τα πάνω μέχρι η άκρη του να αγγίξει την είσοδο τροφοδοσίας χαρτιού.

  Σημείωση

  Μην φορτώνετε χαρτί πάνω από το "Triangle" σημάδι.

 7. Κλείστε το κάλυμμα του συνόλου χαρτιού.

  Σημείωση

  Όταν ένας εκτυπωτής βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το κουμπί <ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ> για επαναφορά από τη λειτουργία.

 8. Ορίστε [Paper Size (Μέγεθος χαρτιού)], [Media Type (Τύπος μέσου)] και [Media Weight (Βάρος μέσου)] στην οθόνη διαμόρφωσης χαρτιού.

 9. Πατήστε [Close (Κλείσιμο)].

  Σημείωση

  • Μην τοποθετείτε χαρτιά διαφορετικού μεγέθους, τύπου ή βάρους.

  • Κατά την προσθήκη χαρτιού, αφαιρέστε το το χαρτί που φορτώθηκε στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων, ευθυγραμμίστε κατάλληλα τις άκρες και των δύο στοιβών χαρτιού και έπειτα φορτώστε το.

  • Μην εισάγετε οτιδήποτε άλλο εκτός από χαρτί στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων.

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να τοποθετήσετε φακέλους στο δίσκο MPΤ.

 1. Ανοίξτε τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων προς τα εμπρός εισάγοντας τα δάκτυλά σας στις μπροστινές εγκοπές.

 2. Τραβήξτε το στήριγμα χαρτιού προς τα έξω κρατώντας το κεντρικό μέρος του.

 3. Ανοίξτε την επιμέρους υποστήριξη.

 4. Ανοίξτε το κάλυμμα συνόλου χαρτιού.

 5. Ρυθμίστε τον μη αυτόματο οδηγό χαρτιού τροφοδοσίας με το πλάτος ενός φακέλου που θα φορτωθεί.

 6. Τοποθετήστε έναν φάκελο με την πλευρά εκτύπωσης προς τα πάνω μέχρι η άκρη του να αγγίξει την είσοδο τροφοδοσίας χαρτιού.

  Σημείωση

  Μην τοποθετείτε φακέλους πάνω από το "Triangle" σημάδι.

  Com-10, DL, C5

  C4

  Υπόμνημα

  Εάν χρησιμοποιείτε φακέλους με το πτερύγιο (για την κόλληση) στη μακριά πλευρά (Com-10, DL, C5), τοποθετήστε τους με το πτερύγιο διπλωμένο, έτσι ώστε το πτερύγιο να είναι στην αριστερή πλευρά όταν φορτώνονται.

 7. Κλείστε το κάλυμμα συνόλου χαρτιού.

 8. Ανοίξτε τον πίσω δίσκο εξόδου.