Αμφίπλευρη εκτύπωση

Εκτυπώνει ληφθείσες εικόνες φαξ και στις δύο πλευρές του χαρτιού.

Σημείωση

Χρησιμοποιήστε απλό χαρτί κανονικού μεγέθους. Η χρήση χαρτιού που είναι διαφορετικό από χαρτί κανονικού μεγέθους ενδέχεται να προκαλέσει εμπλοκές χαρτιού.

Φόρτωση χαρτιού

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις συσκευής] στον πίνακα αφής.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 4. Πατήστε [Διαμόρφωση φαξ].

 5. Πατήστε [Άλλες ρυθμίσεις].

 6. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Duplex (Διπλής όψης)].

  Η ρύθμιση [Αμφίπλευρη] σε [OFF] είναι για μονόπλευρη εκτύπωση.

 7. Επιλέξτε μια ρύθμιση.

 8. Πατήστε [Επιστροφή] μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.

Αμφίπλευρες εκτυπώσεις με δέσιμο μακριάς άκρης

Αμφίπλευρες εκτυπώσεις με δέσιμο κοντής άκρης