Εκτύπωση ενός Εγγράφου Που έχει Ληφθεί στην Εμπιστευτική Θυρίδα Αυτής της Συσκευής.

Όταν μία εμπιστευτική θυρίδα Fcode που έχει οριστεί στη συσκευή λαμβάνει ένα έγγραφο, μια ειδοποίηση λήψης Fcode εκτυπώνεται. Ελέγξτε τον αριθμό θυρίδας Fcode, και στη συνέχεια εκτυπώσετε το αποθηκευμένο έγγραφο.

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Store Document Settings (Αποθήκευση ρυθμίσεων εγγράφου)].

 3. Πατήστε [Πλαίσιο Fcode].

 4. Πατήστε [Επιλογή] ενός αριθμού πλαισίου.

 5. Εισάγετε έναν αριθμό PIN και έπειτα πατήστε [ΟΚ].

 6. Πατήστε [Εκτύπωση] ενός αριθμού αρχείου για να τον εκτυπώσετε.

 7. Πατήστε [Ναι] στην οθόνη επιβεβαίωσης.

  Υπόμνημα

  Τα ληφθέντα έγγραφα σε μια εμπιστευτική θυρίδα κώδικα F διαγράφονται αυτόματα μετά την εκτύπωση.