Λήψη ενός Εγγράφου Που είναι Αποθηκευμένο στο Πλαίσιο Πίνακα Ανακοινώσεων Προορισμού μέσω Φαξ (Σταθμοσκόπηση Fcode)

Μπορείτε να εκτελέσετε επικοινωνία ανίχνευσης Fcode (ανίχνευση Fcode) εισάγοντας την υποδιεύθυνση και τον κωδικό του πλαισίου πίνακα ανακοινώσεων Fcode που έχει καταχωρηθεί στη συσκευή προορισμού. Με αυτή τη λειτουργία, η sυσκευή του αποστολέα αποστέλλει ένα φαξ ως απάντηση στις οδηγίες από τη συσκευή σας.

 1. Πατήστε [Φαξ/Διαδικτυακό Φαξ] ή το κουμπί (ΦΑΞ).

 2. Πατήστε [ΦΑΞ].

 3. Πατήστε [Λειτ/γία επικοινωνίας] στην καρτέλα [Για Προχωρημένους].

 4. Πατήστε [Σταθμοσκόπηση Fcode].

 5. Εισάγετε την υπο-διεύθυνση του πλαισίου πίνακα ανακοινώσεων που είναι καταχωρημένη στη συσκευή παραλήπτη.

  Η υπο-διεύθυνση είναι έως 20 χαρακτήρες σε μήκος.

 6. Πατήστε [OK].

 7. Εισάγετε τον κωδικό που έχει καταχωρηθεί στη συσκευή προορισμού, αν απαιτείται.

  Υπόμνημα

  Αν δεν απαιτείται κωδικός, πατήστε [ΟΚ (ΟΚ)] αμέσως και μεταβείτε στο βήμα 9.

 8. Πατήστε [OK (OK)].

 9. Πατήστε [Πίσω].

 10. Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ).

  Υπόμνημα

  Έγγραφα που λαμβάνονται με Σταθμοσκόπηση Fcode εκτυπώνονται αυτόματα.