Αποθήκευση ενός Εγγράφου σε ένα Πλαίσιο Πίνακα Ανακοινώσεων Αυτής της Συσκευής

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μόνο ένα έγγραφο σε ένα πλαίσιο πίνακα ανακοινώσεων Fcode της συσκευής. Το αποθηκευμένο έγγραφο έχει αντικατασταθεί από ένα νέο έγγραφο. Για να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο, θα πρέπει να καταχωρήσετε ένα πλαίσιο πίνακα ανακοινώσεων εκ των προτέρων.

Καταχώρηση μιας θυρίδας Fcode

  1. Τοποθετείστε ένα έγγραφο στο ADF, ή στην επιφάνεια σάρωσης.

  2. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

  3. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Store Document Settings (Αποθήκευση ρυθμίσεων εγγράφου)].

  4. Πατήστε [Πίνακας Ανακοινώσεων Fcode].

  5. Πατήστε [Αντικατάσταση] ενός αριθμού πλαισίου.

  6. Πατήστε [Ναι] στην οθόνη επιβεβαίωσης.

Υπόμνημα

Ένα έγγραφο που είναι αποθηκευμένο σε ένα πλαίσιο πίνακα ανακοινώσεων Fcode δεν διαγράφεται, ακόμη και αν ο παραλήπτης ανακτά το έγγραφο.