Διαγραφή ενός Εγγράφου σε ένα Πλαίσιο Πίνακα Ανακοινώσεων Αυτής της Συσκευής

Μπορείτε να διαγράψετε ένα έγγραφο που είναι αποθηκευμένο σε ένα πλαίσιο πίνακα ανακοινώσεων.

  1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

  2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Store Document Settings (Αποθήκευση ρυθμίσεων εγγράφου)].

  3. Πατήστε [Πίνακας Ανακοινώσεων Fcode].

  4. Πατήστε [Διαγραφή] ενός αριθμού πλαισίου.

  5. Πατήστε [Ναι] στην οθόνη επιβεβαίωσης.

Υπόμνημα

Ένα έγγραφο που είναι αποθηκευμένο σε ένα πλαίσιο πίνακα ανακοινώσεων Fcode δεν διαγράφεται, ακόμη και αν ο παραλήπτης ανακτά το έγγραφο.